ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Наталія Валеріївна Гудима

Анотація


У статті розглянуті питання, пов'язані з проблемами встановлення та застосуваннярегуляторних правових норм у сфері реформування системи органів державного управлінняна сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави.

Ключові слова


реформування; правова норма; розвиток; реалізація; ресурсне забезпечення; законодавство України; система органів державного управління

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України.- 1996. -№ 30. - С. 141.

Цвєтков В.В. Демократія-Управління-Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія / Цвєтков В.В., Горбатенко В.П.// К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.- 248 с.

Курінний Є.В. Предмет та об'єкт адміністративного права України: Монографія / Курінний Є.В. // Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ. Ліра лтд. - 2004. - 340 с.

Сорос Джордж. Утвердження демократії / перекл. з англійської О.Коваленка/ Д.Сорос // К.: Основи. - 1994. - 224 с.

Эйдельман Н. Революция сверху в России/ Н.Єйдельман // Наука и жизнь. - № 10. - 1988. - 87 с.

Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ Котюк В.О. // К.: Атіка, 2005. - 592 с.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 // Урядовий кур'єр. - 2010. - № 234. - 8 с.

Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2010 № 1128 // Урядовий кур'єр. - 2010. - № 235. - 6 с.

Концепція Адміністративної реформи в Україні, затверджена Указом Президента України від 22.07.1998, № 810/98 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 21. - C. 943.

Юридична енциклопедія: в 6 т./ Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К.: „Укр.енцикл.". - 1998. - Т.5. - 2003. - 736 с.

Шиманке Дітер. Адміністративна реформа в Західній Європі як орієнтир для реформи державного управління в Україні. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. Н.Р.Нижник, Н.Т.Гончарук. - Д.: Монолит. - 2009. - 384 с.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 77. - 12 с.

Про державні цільові програми: Закон України // Офіційний вісник України. - 2004. - № 14. - С. 956.

Про затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм: Наказ Міністерства економіки України від 16.03.2005 № 62// Офіційний вісник України. - 2005. - № 17. - С. 926.

Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2010 р. - № 22-23. - С. 263.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.