МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Степан Тихонович Гончарук, Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню поняття механізму адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні та його основних структурних елементів з урахуванням специфіки суспільних відносин у сфері діяльності корпорацій, на врегулювання яких вони спрямовані.


Ключові слова


механізм адміністративно-правового регулювання; адміністративно-правові норми; адміністративно-правові відносини; акти тлумачення та акти реалізації адміністративно-правових норм

Посилання


Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): монографія / О.І. Харитонова. - Одеса: Юридична література, 2004. - 328 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функцио-нирование экономики / Дуглас Сесил Норт. - М.: Начала, 1997. - 256 с.

Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности: учебник для вузов / Татьяна Васильевна Кашанина. - М.: Издательская группа ИНФРА-М-КОДЕКС, 1995. - 554 с.

Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): навчальний посібник / Сергій Олександрович Мосьондз. - К.: Атіка, 2008. - 272 с.

Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: монографія / О.М. Вінник. - К.: Атіка, 2003. - 352 с.

Сафронова О.М. Методи регулювання корпоративних відносин та особливості їх упровадження в Україні / О.М. Сафронова // Фінанси України. - 2006. - № 6. - С. 56.

Клим О. В. Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності в Україні / О.В. Клим //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / [редкол.: С.В. Ківалов (голова ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов]. - Одеса: Юридична література, 2007. - Вип. 35. - С. 483-487.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.