АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОВС

Олег Олегович Бойченко

Анотація


У статті розглядаються питання проблематики застосування відомчих інформаційних ресурсів в системі національної безпеки держави. Запропоновані пропозиції щодо удосконалення організаційно-правових заходів застосування відомчих інформаційних ресурсів ВС, як складової державної безпеки країни.


Ключові слова


інформаційна безпека; відомчі інформаційні ресурси; державна безпека

Посилання


Брыжко В. М. Будущее информационное право: учебник [для студ. высш. учебн. учрежд.] / В.М. Брыжко, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко и др. [под ред. Р. А. Калюжного, М. Я. Швеца] - К.: Интеграл, 2002. - 264 с.

Гавловський В. Д. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії й практики / В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, Р.А. Калюжний та ін. - Запоріжжя: Просвіта, 2002. - 38 с.

Голубєв В. О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.О. Голубєв, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк [за заг. ред. Р. А. Калюжного, М. Я. Швеця]. - Запоріжжя: Просвіта, 2001. - 252 с.

Калюжнний Р.А. Інформатизація управління соціальними системами: організаційно-правові питання теорії і практики: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. А. Калюжний, М. Я. Швець. - К.: МАУП, 2003. - 336 с.

Афанасьев В. Г. Социальная информация / Афанасьев В.Г. - М.: Гран, 1994. - 164 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Белл Д. [пер. с англ. В. Иноземцев]. - М.: Academia, 1999. - 956 с.

Винер Н. Кибернетика и общество / Винер Н. - М.: Наука, 1958. - 282 с.

Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика: теоретические концепции, проблемы, прогнозы / Землянова Л. М. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 84 с.

Мазур М. Качественная теория информации / Мазур М. - М.: Прогресс, 1982. - 249 с.

Урсул А. Д. Информационная безопасность. Сущность, содержание и принципы ее обеспечения // Материалы конференции / Урсул А. Д., Цырдя Ф. Н.. - М.; 1999 - С. 1.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.