ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Олександр Миколайович Биков

Анотація


У статті досліджено основні концептуальні засади взаємовідносин держави і церкви всучасній Україні, розкрито особливості державно-церковних відносин у незалежній Україні, з'ясовано їх значення у розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова


громадянське суспільство; державно-церковні відносини; право; церква; релігія; релігійні організації

Посилання


Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства. - К.: Наукова думка, 2004. - 560 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного та Б. Лобовика. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 389 с.

Філософський словник соціальних термінів. - Видання 3-тє, доповнене. - Х.: Р.И.Ф., 2005. - 672 с.

Черній А.М., Лахно А.І. Релігієзнавство: Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європейського унів-ту, 2004. - 288 с.

Про свободу совісті та релігійні організації: Проект Закону України від 25.03.2002 № 8-869/13 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 № 987-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - N 25. - С.283.

Черній А.М. Релігієзнавство: Навчальний посібник / К. : Академвидав, 2003. - 351 c.

Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття; Монографія. - К.: Знання України, 2005. - 552 с.

Павлов А.С. Курс церковного права / А С. Павлов. - СПб. : Лань, 2002. - 384 с.

Штокало М. Державно-церковні відносини в сучасній Україні //Журнал «Самиздат»: С. - К., 2009. - 48 с.

Бондаренко В. Сподіваюсь, що всім нам вистачить мудрості // Людина і світ. — 2001. — № 4. - С. 46-49.

Шевченко О. Правові засади оптимізації сучасних державно-церковних відносин в Україні // Юридична Україна. - 2003. - № 3. - С. 34-38.

Макар М. Держава і церква в правовому полі України // Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно церковних відносин. Збірник матеріалів. - К.: "ВіП", 2002. - С. 61-63.

Журавський В.С. Україна обирає свій шлях. - К.: Логос, 1995. - 79 с.

Релігієзнавство: Підручник / Є. Дулуман, М. Закович, М. Рибачук та ін.; за ред. М. Заковича. - К.: Вища школа, 2000. - 315 с.

Соловйова Р.П., Максимчук С.П. Державно-церковні відносини: історія і сучасність // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/9/articles/sec2/s2a7.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.