СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Наталія Володимирівна Філик, Юлія Миколаївна Белуга

Анотація


У статті досліджуються питання особливостей становлення інституту власності в громадянському суспільстві. Автор аналізує сучасні проблеми правового регулювання відносин власності в Україні та напрямки його вдосконалення.

Ключові слова


громадянське суспільство; інститут власності; підприємництво; правове регулювання відносин власності; правове регулювання суспільних відносин

Посилання


Пейн Томас. Права людини: [пер. з англ. І. Савчака]. – Львів: Літопис, 2000. – 288 с.

Геллнер Єрнест. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники / Є. Геллнер. – М., 1995. – 219 с.

Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 206 с.

Алексеев С. С. Право: опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М., 1999. – С. 650.

Ромовська З. В. Проблеми захисту права власності фізичної особи / З. В. Ромовська // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – №2. – С. 2–6.

Гансова Е. А. Демократія та соціальна політика в сучасній Україні / Е. А. Гансова // Розвиток демократії в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня–1 жовтня 2000 р.). – К.: Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – С. 119–145.

Братасюк М. Г. Приватне життя як загальнолюдська цінність і необхідна засада ствердження правової держави / М. Г. Братасюк // Актуальні проблеми правознавства. – 2001. – С. 6–19.

Христофорова О. Ставлення населення України до підприємництва та ринкових відносин в умовах демократизації суспільства / О. Христофорова // Розвиток демократії в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). – К.: Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – С. 153-171.

Таланчук П. М. Незалежність України, як і власну гідність, громадянам необхідно захищати, навіть не уміючи / П. М. Таланчук / матеріали до вступної лекції та роздумів студентів. – К. : Університет «Україна», 2011. - 59 с.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 07.08.2011 №1559-17 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності щодо умов відчуження та набуття права власності: пояснювальна записка до проекту Закону України Д. Ю. Шпенов, В. Ф. Бевзенко [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – №5. – С. 4.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.