Кримінально-правова політика у сфері призначення покарань (порівняльно-правовий аналіз)

Від Якулін, Софія Яківна Лихова

Анотація


У статті розглядаються окремі аспекти, які стосуються призначення покарання в Україні та Словенії. Автори аналізують політику призначення покарань, як різновид кримінальної політики в цілому. Робиться висновок, що в деяких випадках суди призначають занадто м’яке покарання. Окреме питання присвячене розгляду дискреційних повноважень суду та принципу зворотної сили кримінального закону, що інколи дає можливість винним особам уникнути покарання.

Ключові слова


кримінальна політика; призначення покарання; порівняльне дослідження; кримінальне законодавство; функції суду; обвинувальний вирок

Посилання


RokSvetličič, «Letenje pod radarjem in kazenskapolitika», Delo, 28. 2. 2012, p. 5.

More about that in: KatjaFilipčič, «Kaznovalnapolitika v Sloveniji», 3. Konferencakazenskegaprava in kriminologije, Zbornik 2010. Ljubljana: GV Založba in Pravnafakulteta v Ljubljani, 2010, p.16.

Комиссаров В. С. Тенденции развития Российского уголовного законодательства: политика системного анализа / В. С. Комиссаров // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 жовтня 2013./ редкол.: В.Я. Тацій, В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – 17–23 с.

Гуторова Н. О. Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності: сучасний стан і перспективи розвитку / Н. О. Гуторова // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 жовтня 2013. / редкол.: В. Я. Тацій, В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – 74–78с.

Act amending the Criminal Code (KZ-1B), Official Gazette of RS, no. 91/2011.

Criminal Code KZ-1, Official Gazette of RS, nos. 55/2008, 66/2008 (amendment) and 39/2009.

Professor Ivan Bele, LL.D., was the first one to call attention to this problem. For more detail see: I. Bele, «Kazenskizakonik: bomošepravnadržava?». Delo, 18. 10. 2012, p. 5.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.