Захист персональних даних

Ольга Вікторівна Оніщенко

Анотація


У статті розглядаються проблемні питання застосування окремих положень Закону України «Про захист персональних даних». Зокрема, пропонується внести зміни до чинного законодавства з метою вдосконалення захисту персональних даних фізичної особи.

Ключові слова


інформація; персональні дані; згода на використання персональних даних; адвокатський запит

Посилання


Про інформацію : закон України від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.

Конституція України : прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про захист персональних даних : закон України від 01.06.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних

стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних: Закон України від 06.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 46. – Ст. 542.

Деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист персональних даних : роз'яснення Мінюсту від 21.12.2011 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0076323-1

Офіційний сайт Державної служби України з питань захисту персональних даних / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zpd.gov.ua/indexDovidkaInfo.html

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=167724.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971.

Про персональні дані : закон РФ від 08.07.2006 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/ cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW; n=117587

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Голос України. – 2003. – № 47-с. 48.

Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних : директива 95/46 ЕС Європейського Парламенту і Ради від 24.10.1995 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 994_242

Про адвокатуру : закон України від 19.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – N 9. – Ст.62.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.