ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ксенія Сергіївна Токарєва

Анотація


Стаття присвячена науковому аналізу правових наслідків закінчення строку накладення адміністративних стягнень згідно законодавства України. Автор досліджує проблемні питання порядку судового розгляду даної категорії справ, наводить короткий теоретичний огляд визначень понять, вирішує окремі проблеми правозастосування, здійснює аналіз судової практики.

Ключові слова


адміністративна відповідальність; адміністративні стягнення; строки накладення адміністративного стягнення; провадження у справах про адміністративні правопорушення; обставини, що виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення

Посилання


Адміністративне право. Загальна частина: Навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

Купін А. П. Особливості адміністративних стягнень як каральних адміністративно-правових санкцій / А. П. Купін // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: матеріали науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7–8 грудня 2006 року. – Сімферополь, 2006. – Ч.2. – С. 246–252.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984 р. – № 51. – Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).

Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.

Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / [автор-упорядник О. А. Банчук]. – К. : Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

Постанова Апеляційного суду Миколаївської області від 25 липня 2012 року у справі №33/1490/192/12 / [Електронний ресурс: Єдиний державний реєстр судових рішень]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26463980.

Постанова Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у справі № 435/8845/12 / [Електронний ресурс: Єдиний державний реєстр судових рішень]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27364089.

Постанова Кіровського районного суду міста Макіївки Донецької області у справі № 3/0526/671/2012 від 02/08/12 р. / [Електронний ресурс: Єдиний державний реєстр судових справ]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25795478.

Щуковська Г. В. Загально-правовий аналіз обставин, що виключають провадження у справах про адміністративні проступки / Г. В. Щуковська // Вчені записки Тавричного національного університету ім. В. І. Вернадського / Серія «Юридичні науки». – Том 23 (62). – № 1. – 2010. – с. 458–464.

Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

Науково-практичний посібник із застосування КпАП РФ / за заг. ред. заст. голови Верховного суду РФ П.П. Сєркова. – М.: Норма, 2006. – 896 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.