ОСОБЛИВОСТІ САНКЦІЙ ЗА ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КЕРУВАННЯМ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Павло Іванович Пархоменко

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі – теоретичному дослідженню особливостей санкцій за вчинення адміністративних правопорушень за керування транспортними засобами. Автор на основі аналізу практики застосування адміністративного законодавства та порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення з врахуванням специфіки правовідносин у сфері керування транспортними засобами визначає особливості застосування санкцій у справах про адміністративні правопорушення за керування транспортними засобами.


Ключові слова


провадження; санкція; стягнення; адміністративна відповідальність; транспортні засоби

Посилання


Адміністративне право України: підручник / за pаг. ред Ю.П. Битяка – Х., 2000. – C. 544.

Додін Є.В. Державне управління: теорія та практика/ Є. Додін / За заг. ред. В.Б. Авер'янова.– К., 1998. – С. 260.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері дорожнього руху [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=45477

Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія / Н. Хорощак. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 172.

Алімов К.О. Громадські роботи, як вид адміністративного стягнення за законодавством України / автореферат на здобуття наукового ступеня к.ю.н., Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 26 с.

Сквірський І.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування" : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 178 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.