ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО ЯК ОСНОВНА ФОРМА РОЗСЛІДУВАННЯ: ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Н. В. Пильгун, Є. В. Бородін, І. О. Присяжнюк

Анотація


Розкривається сутність досудового слідства як форми досудового розслідування, аналізуються особливості нового Кримінально-процесуального кодексу України, відзначено його позитивні та негативні сторони.

Ключові слова


досудове слідство; досудове розслідування; дізнання; слідчий; прокурор; суд; кримінальне провадження; правосуддя

Посилання


Кримінально-процесуальний кодекс України від 28. 12. 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – С. 15.

Проект Кримінально-процесуального кодексу України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42312

А. Пойда. Проект нового КПК будує систему за принципом ніпеля // Закон і бізнес. – 2012. – № 8 (1047). – С. 10.

М. Мельник. Об’єктивну оцінку новому КПК дасть його застосування // Дзеркало тижня. – 2012. – № 16. – С. 12-13.

Маляренко В. Т. Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6 (46) – С. 159-163.

О. Примаченко. Умовно прогресивний кодекс // Дзеркало тижня. – 2012. – № 16. – С. 11.

Оніщук О. Новий Кримінально-процесуальний кодекс – ключовий елемент системи кримінальної юстиції: [тези доповіді на засіданні Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права (10 грудня 2008 року)] / О. Оніщук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1 (87). – С. 145-151.

Сірий М. І. Проблема вибору моделі нової судової та правоохоронної системи України / М. І. Сірий // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матер. наук.-практ. конф., 14 травня 2010 р. / редкол. : В. В. Сташис (гол. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. — Х. : Одіссей, 2010. – 198 с.

Тертишник В.М. Гострі кути реформування кримінального судочинства // Питання реформування кримінального судочинства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, 2005. – С. 51-59.

Фаринник В.І. Досудове слідство у кримінальному судочинстві України: стан та перспективи реформування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. Збірник наукових праць. – № 1. – 2010. – С. 56-63.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.