АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Н. Б. Новицька

Анотація


В статті розглядаються проблеми встановлення адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері захисту суспільної моралі та окреслюються шляхи вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері.

Ключові слова


суспільна мораль; адміністративна відповідальність; адміністративний проступок; правопорушення

Посилання


Іванищук А.А. Поняття адміністративної відповідальності, яка застосовується суддею / А.А. Іванищук // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 298–302 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11.pdf

Макушев П.В. Адміністративна відповідальність як правовий інститут / П.В. Макушев // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – 2009. – № 4. – С. 89–97.

Додін Є.В. Законодавство про адміністративну відповідальність. Державне управління: теорія і практика / Є.В.Додін, за заг. ред. В.Б. Аверянова. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – С.265-274.

Голосніченко І.П. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / І.П. Голосніченко /. У 2т. – Т.1,: Загальна частина. – К. : Юридична думка, 2004. – С. 430–432.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. / В.К. Колпаков/ – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: Монографія / Т.О. Коломоєць – Запоріжжя : «Верже», 2000.– 241 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.