ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. О. Галай

Анотація


Стаття розкриває історичне становлення громадської доброчинної діяльності, аналізує її організаційні особливості у США, країнах Європи та на українських землях.

Ключові слова


доброчинна діяльність; громадянське суспільство; недержавні організації; взаємодія громадських інституцій з державою

Посилання


Александер Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт / Джефрі Александер / Пер. с англ. Н. В. Романовского // Социологические исследования. – 2002. – № 10. – С. 3–11.

Колодій А. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) / Антоніна Федорівна Колодій // Громадянське суспільство: незалежний культурологічний часопис. – 2001. – № 21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zluka.isr.lviv.ua/files/sci_49.htm

Галай А. О. Генезис благочинної громадської діяльності в суспільстві: особливості американської, європейської та слов’янської держав // Будуємо разом. Вісник розвитку організацій. – Випуск 3 (3). – 7.09.2007. – С. 1–7.

Яковенко Н. Костянтин Острозький. Костянтин-Василь Острозький / Н.Яковенко // Історія України в особах: ІХ – ХVІІІ ст. [В. Замлинський, І.Войцехівська, В.Галаган та ін.]. – К.: Україна, 1993. – С.156 – 163.

Довбищенко М. Гулевичі у суспільно-релігійному житті православної церкви в кінці XVI – середині XVIІ століть / М. Довбищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2007. – № 11. – С. 9–13.

Хрестоматия для некоммерческих организаций / Душан Ондрушек (рук.) и кол. – Братислава: Eterna Press, 2003. – 312 с.

Апхайер Х. Гражданское общество и «третий сектор» / Хельмут Апхайер [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.academy-go.ru/Site/GrObsh/Publications/Aphayer.html.

Селіванов В., Щедрова Г. «Громадянське суспільство» та деякі погляди на нього у західній політології // Право України. – 1995. – № 11. – С. 22–30, 68.

Бистрицький Є. Громадянське суспільство – рушій демократичних перетворень / Є. Бистрицький // Громадянське суспільство. – 2010. – № 1(12). – С. 2–6.

Винников О. Громадянське суспільство: від етики громадянина до соціального капіталу та правової держави / Олександр Винников // Громадянське суспільство. – 2010. – № 1(12). – С. 7–12.

Захаров Є. Проблеми правозахисного руху в Україні / Євген Захаров [Електронний ресурс].– Режим доступу: // www.lawyer.org.ua

Корнишова М.О. Діяльність громадських організацій як чинник розбудови громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи / М.О. Корнишова // Поліс: школа політичної аналітики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http://polis.oa.edu.ua/ index.php?id=56


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.