ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ

Ксенія Сергіївна Токарєва

Анотація


Стаття присвячена науковому аналізу правових наслідків закінчення строку для накладення адміністративного стягнення в законодавстві України та Росії. Наведено короткий теоретичний огляд визначення понять, досліджено основні проблеми правозастосування, здійснено аналіз судової практики.

Ключові слова


адміністративна відповідальність; адміністративні правопорушення; адміністративні стягнення; строки накладення адміністративного стягнення; давність притягнення до адміністративної відповідальності

Посилання


Кодекс України про адміністративні правопорушення. Із змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1984.–№ 51.–Ст. 1122.

Кодекс про адміністративні правопорушення Російської Федерації від 30.12.2001 р. № 195-ФЗ // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.consultant.ru/ popular/ koap/.

Калюжний Р.А. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.–вид. 3.– К.: Алерта; ЦУЛ, 2010.–684 с.

Хаманева Н.Ю. Административная ответственность: вопросы теории и практики / Н.Ю. Хаманева–М.: ИГП ВАН, 2005.– 286 с.

Серков П.П. Научно-практическое пособие по применению КоАП РФ / П.П. Серков.–М.: Норма, 2006.–896 с.

Постанова Конституційного суду Російської Федерації від 16 червня 2009 р. № 9-П. [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=LAW;n=88989;dst=100077.

Россинский Б.В. Административные правонарушения: Энциклопедический словарь / Б.В. Россинский.–М.: Норма.–2003.–448 с.

Васильева А.С. Кодекс Украины об административных правонарушених: науко-приктический комментарий / А.С. Васильева – Х.: ООО «Одиссей», 2000.–1008 с.

Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: академічний курс: підручник у двох томах / В.Б. Авер'янов.–К.: Видавництво «Юридична думка», 2004.–Т. 1. Заг. част.– 584 с.

Сущенко В.М. Поняття адміністративної відповідальності / В.М. Сущенко // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: матеріали науково-практичної конференції: у 2-х ч., 7-8 грудня 2006 р.–Сімферополь, 2006.–Ч. 2.–320 с.

Потапова С. Поняття адміністративної відповідальності та її ознаки / Сніжана Потапова // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько- правовий журнал.–2008.–№ 9.–С. 40-43.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.