ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКІВЦІВ

Олена Василівна Пригорницька

Анотація


У статті розглядаються деякі питання формування інформаційної культури в управлінській діяльності податківців. Вказується на необхідності впровадження інформаційних технологій в управлінні.

Ключові слова


інформаційна культура; інформація; інформаційне суспільство; інформаційні технології

Посилання


Тоффлер Е. Третья волна / Е. Тофлер.–М.: АСТ.–512 с.

Новицька Н.Б. Інформаційна культура як чинник інформатизації ДПС України / Н.Б. Новицька // Науковий вісник Національної академії ДПС України.–№3.–2011.– С. 37-40.

Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Швець М.Я., Гавловсь- кий В.Д., Гуцалюк М.В., Колпак Р.Л., Цимбалюк В.С., Яцишин Ю.В., Ластовецький А.С Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики. Монографія. / За ред. Р.А. Калюжного, В.О. Шамрая.– К., 2002.–296 с.

Європа на шляху до інформаційного суспільства: Матеріали Європ. Коміс., 1994-1995 рр. / Держ. ком. зв’язку та інформатизації України; [Уклад.: Павлович В.М., Цвігун А.В.].–К., 2000.–176 с.

Цимбалюк В. Проблеми формування інституту інформаційної культури в теорії інформаційного права України / В. Цимбалюк // Правова інформатика.–№1.–2003.–С. 31-36.

Долгий О.А., Задояний М.Т, Крошко В.П. та ін. Професійний ризик в діяльності працівників податкової міліції. Навч. посібник / За заг. Ред.. Спиридонова О.О.–К.: Атіка–Н, 2002.–320с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2006 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування» від 8 листопада 2006 р. №552-р.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України.–2011.-№ 13-14, № 15- 16, № 17.-Ст.112

Науково-практичний коментар до податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [за заг. ред. М.Я. Азарова].– К.: Міністерство фінансів України, 2010.–784 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.