Посилення адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів

Степан Тихонович Гончарук, Аліна Павлівна Гончаренко

Анотація


В статті досліджуються особливості адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів, аналізується юридичний склад цього правопорушення, висловлюються окремі зауваження та пропозиції

Ключові слова


адміністративна відповідальність; правопорушення; безпека польотів; цивільна авіація

Посилання


Мілашевич А.В. Проблеми профілактики адміністративних правопорушень на транспорті : метод. рекомендації. – К., 2001. – 45 с.

Рижий В.І. Деякі способи імплементації в законодавство України міжнародно-правових норм щодо боротьби з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації / В.І. Рижий. // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. – К., 1998. – С. 323–328.

Шостак Л.Г. Застосування окремих заходів адміністративного примусу в сфері цивільної авіації // Матеріали Міжнародної НПК «Політ -2003». – №3. – К. – НАУ. – 2003. – С. 800-803.

Гончарук С.Т., Філіппов А.В. Адміністративні правопорушення і злочини в сфері безпеки цивільної авіації: проблема розмежування / С.Т. Гончарук, А.В. Філіппов // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць: Випуск 17. – К. : НАУ. – 2006. – 148 с. – С. 72 - 73.

Філіппов А.В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «адмін. право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А.В. Філіппов. – Ірпінь, 2010. – 20 с.

Бичков А.С. Адміністративна відповідальність за порушення правил безпеки польотів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 «адмін. право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. С. Бичков. – Київ, 2010. – 20 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х // ВВР УРСР. – 1984. – Додаток до № 52. – Ст. 1122.

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України від 20 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 17. – Ст. 140.

Бичков А. Поняття «безпеки польотів» / Бичков А. // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 83-85.

Собакарь А.О. Безпека польотів на авіаційному транспорті: категоріально-правовий аналіз / Собакарь А.О. // Форум права. – 2011. – №1. – 931-938. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pbuv.gov.ua/e–ournals/FP/2011–z/11caokpa.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.