АКТУАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК З ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА

Станіслав Дмитрович Гусарєв

Анотація


Рецензія на підручник "Військове право України" за загальною редакцією А.М. Колодія, О.В. Кривенка, В.Й. Пашинського.

Ключові слова


військове право; воєнна безпека; оборона України; військовий обов’язок; військова служба; правовий статус військовослужбовців

Посилання


Військове право України: підручник / кол. авторів; за заг. ред. А.М. Колодія, О.В. Кривенка, В.Й. Пашинського.

References

Vijs'kove pravo Ukrai'ny: pidruchnyk / kol. avtoriv; za zag. red. A.M. Kolodija, O.V. Kryvenka, V.J. Pashyns'kogo.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.