КРИМІНАЛЬНИЙ ОПОРТУНІЗМ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Ольга Анатоліївна Клименко, Михайло Васильович Гуцалюк

Анотація


Мета: проаналізувати питання протидії кіберзлочинності під час пандемії COVID-19 та запропонувати шляхи посилення кібербезпеки в Україні. Методи дослідження: у процесі дослідження використані загальнофілософський, компаративістський та феноменологічний методи. Обговорення: обґрунтована необхідність в умовах зростання кількості й складності кіберзлочинів посилення міжнародної співпраці та вдосконалення чинного законодавства, зокрема, щодо електронних доказів, запропоновані методи захисту від кібершахраїв. Результати: виділені окремі види кіберзлочинів, на які слід звернути увагу під час пандемії коронавірусу; особлива увага приділена соціальній інженерії, кібершахрайству, АРТ-атакам на об’єкти критичної інфраструктури; надані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та пропозиції щодо протидії шахрайству.


Ключові слова


пандемія COVID-19; кіберзлочинність; шахрайство; кібербезпека; кібератака

Посилання


Єдиний цифровий ринок ЄС. URL: https://eufordigital.eu/uk/ discover-eu/eu-digital-single-market/

Klymenko Olga A., Gutsaliuk Mykhailo V., Savchenko Andrii V. (2020). Combater o cibercrime como pré-requisito para o desenvolvimento da sociedade digital. JANUS.NET e-journal of International Relations. Vol. 11. № 1. Maio-Outubro, 2020. Consultado [em linha] em data da última consulta, pp.18-29. URL: https://doi.org/10.26619/1647-7251.11.1.2

The Hidden Costs of Cybercrime. URL: https://www.mcafee.com/ enterprise/en-us/assets/ reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf

Словник іншомовних слів / за ред. члена-кореспондента АН УРСР О.С. Мельничука. Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія», 1977. 776 с.

Coronavirus and opportunistic crime. URL: https://www. stabroeknews.com/2020/04/14/opinion/ editorial/coronavirus-and-opportunistic-crime/

Кіберзлочинці використовують тему COVID-19 в атаках на державні установи Європи. URL: https://eset.ua/ua/news/view/837/ kiberprestupniki-ispolzuyut-temu-covid-19-v-atakakh-na-gosudarstvennyye-uchrezhdeniya-yevropy

Як шахраї в Німеччині використовують коронавірус у своїх цілях. URL: https://www.dw.com/uk

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). URL: https://www.europol. europa.eu/ iocta-report

Гуцалюк М.В. Шляхи посилення спроможностей правоохоронних та інших державних органів у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Інформація і право. 2020. № 3(34). С. 75–87.

Google Registers a 350 % Increase in Phishing Websites Amid Quarantine. URL: https://atlasvpn.com/blog/google-registers-a-350-increase-in-phishing-websites-amid-quarantine

Поширювали фейки про Covid-19: СБУ викрила понад 450 інтернет-агітаторів. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ 20201209-poshyryuvaly-fejky-pro-covid-19-sbu-vykryla-ponad-450-internet-agitatoriv/

Хакери з Північної Кореї здійснили атаку на розробника вакцин від COVID-19. ЗМІ. URL: https://zik.ua/news/world/ khakery_z_pivnichnoi_korei_zdiisnyly_ataku_na_rozrobnyka_vaktsyn_vid_covid_19__zmi_988603

Викрадення документів щодо COVID-вакцини: що відомо про хакерську атаку. URL: https://www.dw.com/uk/vykradennia-dokumentiv-shchodo-covid-vaktsyny-shcho-vidomo-pro-khakersku-ataku/a-55892885?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml

З початку 2020 року до кіберполіції надійшло понад 25 тисяч звернень щодо Інтернет-шахрайства. URL: https://cyberpolice. gov.ua/ news/z-pochatku--roku-do-kiberpolicziyi-nadijshlo-ponad--tysyach-zvernen-shhodo-internet-shaxrajstva-6472/

«Укрпошта» обратилась в киберполицию из-за мошеннических сообщений об оплате пошлин. URL: https://biz.censor.net/n3235880

References

Iedynyi tsyfrovyi rynok YeS. URL: https://eufordigital.eu/uk/discover-eu/eu-digital-single-market/

Klymenko Olga A., Gutsaliuk Mykhailo V., Savchenko Andrii V. (2020). Combater o cibercrime como pré-requisito para o desenvolvimento da sociedade digital. JANUS.NET e-journal of International Relations. Vol. 11. № 1. Maio-Outubro, 2020. Consultado [em linha] em data da última consulta, pp. 18-29. URL: https://doi.org/10.26619/1647-7251.11.1.2

The Hidden Costs of Cybercrime. URL: https://www.mcafee.com/ enterprise/en-us/assets/ reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf

Slovnyk inshomovnykh sliv / za red. chlena-korespondenta AN URSR O.S. Melnychuka. Kyiv: Holovna redaktsiia «Ukrainska radianska entsyklopediia», 1977. 776 s.

Coronavirus and opportunistic crime. URL: https://www. stabroeknews.com/2020/04/14/ opinion/editorial/coronavirus-and-opportunistic-crime/

Kiberzlochyntsi vykorystovuiut temu COVID-19 v atakakh na derzhavni ustanovy Yevropy. URL: https://eset.ua/ua/news/view/837/ kiberprestupniki-ispolzuyut-temu-covid-19-v-atakakh-na-gosudarstvennyye-uchrezhdeniya-yevropy

Iak shakhrai v Nimechchyni vykorystovuiut koronavirus u svoikh tsiliakh. URL: https://www.dw.com/uk

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). URL: https://www.europol.europa.eu/ iocta-report

Hutsaliuk M.V. Shliakhy posylennia spromozhnostei pravookhoronnykh ta inshykh derzhavnykh orhaniv u sferi borotby z kiberzlochynnistiu. Informatsiia i pravo. 2020. № 3(34). S. 75–87.

Google Registers a 350% Increase in Phishing Websites Amid Quarantine. URL: https:// atlasvpn.com/blog/google-registers-a-350-increase-in-phishing-websites-amid-quarantine

Poshyriuvaly feiky pro Covid-19: SBU vykryla ponad 450 internet-ahitatoriv. URL: https:// fakty.com.ua/ua/ukraine/20201209-poshyryuvaly-fejky-pro-covid-19-sbu-vykryla-ponad-450-internet-agitatoriv/

Khakery z Pivnichnoi Korei zdiisnyly ataku na rozrobnyka vaktsyn vid COVID-19. ZMI. URL: https://zik.ua/news/world/ khakery_z_pivnichnoi_korei_zdiisnyly_ataku_na_rozrobnyka_vaktsyn_vid_covid_19__zmi_988603

Vykradennia dokumentiv shchodo COVID-vaktsyny: shcho vidomo pro khakersku ataku. URL: https://www.dw.com/uk/vykradennia-dokumentiv-shchodo-covid-vaktsyny-shcho-vidomo-pro-khakersku-ataku/a-55892885?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml

Z pochatku 2020 roku do kiberpolitsii nadiishlo ponad 25 tysiach zvernen shchodo Internet-shakhraistva. URL: https://cyberpolice. gov.ua/news/z-pochatku-roku-do-kiberpolicziyi-nadijshlo-ponad-tysyach-zvernen-shhodo-internet-shaxrajstva-6472/

«Ukrposhta» obratylas v Kyberpolytsyiu yz-za moshennycheskykh soobshchenyi ob oplate poshlyn. URL: https://biz.censor.net/ n3235880


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.