ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ІРАК

Хайдер Саід Джихад Аль-Саеді

Анотація


Мета: визначення ознак та формулювання поняття державного службовця в Іраку з урахуванням закономірностей, традицій та оновлення законодавства. Методи дослідження: базовим слугувало комплексне позитивістське розуміння понять і явищ, в основу якого покладено застосування методів формально-юридичного аналізу адміністративного, трудового, конституційного законодавства, нормативної ретроспективи державно-службових понятійних характеристик; методів аналізу і синтезу, що сприяли визначенню сутнісних ознак поняття державного службовця; методу юридичної формалізації, за допомогою якого здійснено формулювання дефініції. Результати: встановлено й охарактеризовано основні періоди розвитку державного службового законодавства в Іраку; визначено систему нормативних засобів, що сприяють виокремленню й характеристиці сутності поняття «державний службовець»; на підставі виокремлених ознак сформульовано поняття державного службовця Іраку. Обговорення: пропонується переглянути наявну широку концепцію розуміння державної служби в Іраку, й ґрунтуючись на державних підходах провідних європейських країн, пропонуємо впровадити й використовувати в науці адміністративного права Іраку термін «публічна служба». Раціональним уважається розмежовувати категорії працівників, які проходять службу в управлінському державному апараті й виконують державні владні функції, та працівників, які виконують роботу в державних підприємствах, установах, організаціях без державних владних повноважень. Наголошується на необхідності уніфікації понять і визначень з питань державної служби й приведення їх у відповідність до положень чинної Конституції Республіки Ірак.


Ключові слова


державна служба; державний службовець; законодавство Іраку; адміністративно-правовий інститут державної служби

Посилання


Rabouh Yassin. (2015). The Nature of Public Office in Islam, Journal of Human and Social Sciences. № 19(7). P. 187-198. URL: https:// www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/119/7/19/37896

Jordanian Civil Service Bureau. (2020). Civil Service Law. № (82) of 2013. URL: http://www. csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view = item&id=1790:82-2013-31-12-2018&Itemid= 311&lang=ar

Тули Х.А. Тули. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в государственных органах: на примере Украины и Ирака (сравнительно-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Киев, 2015. 227 с.

Hassan Jaber Ismail Al-Mousawi. (2014). The Legal Regulation for Promoting Public Employees – a Comparative Study, Master Thesis, College of Law, University of Kufa, Iraqi. 152 p.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000000504704/2021-02-02/

Ministère de la transformation et de la fonction publiques. (2021). Fonction publique en France. URL: https://www.fonction-publique. gouv.fr/fonction-publique-france

French Law. (1984a). Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000000501099/2021-02-02/

French Law. (1984b). Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000000320434/2021-02-02/

French Law. (1986). Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. URL: https://www. legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000000512459/2021-02-02/

Мухаев Р. Т. (2019). Система государственного и муниципального управления: учебн. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 2. Москва: Юрайт. 594 с. URL: https://urait.ru/ viewer/ sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-434495#page/1

Law of Iraqi. (1925). Iraqi Constitution 1925, dated March 21. URL: https://www. hjc.iq/view.86/#

Law of Iraqi. (1931). Civil Service Law, № 103, dated December 19, 1931. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 1071, 31.12.1931. [repealed by the Civil Service Act, № (64) 1939]. URL: http://iraqld.hjc.iq/мLoadLawBook.aspx?page=4&SC= 200920058153198&BookID=723

Law of Iraqi. (1939). Civil Service Law, № 64. Al-Wakia Iraq. № 1753, 18.11.1939. [re-pealed by the Law on Civil Service № 55 1956]. URL: http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx? page=1&SC=031020056351903

Law of Iraqi. (1956). Civil Service Law, № 55, dated June 4, 1956. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 3804. URL: http://iraqld.hjc.iq/ Load-LawBook.aspx?SC= 200420107855663#

Iraqi law. (1964). Iraqi Temporary Constitution, dated April 29, 1964. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 249. [Canceled by Iraqi Temporary Constitution 1968]. URL: http://iraqld.hjc.iq/ LoadLawBook.aspx?SC=281120057260790

Iraqi law. (1968). Iraqi Temporary Constitution, dated September 21, 1968. [Canceled by Iraqi Temporary Constitution 1970]. URL: http://iraqld. hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page= 10&SC=300120065356659&BookID=18856

Iraqi law. (1970). Iraqi Temporary Constitution, 1970, dated July 16, 1970. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 1900. [Canceled by Law 2004]. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=021220052939259

Iraqi law. (1979a). Revolutionary Command Council. Resolution on the abolition of the Civil Service Council, № 996, dated February 8, 1979. URL: http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/ 12519.html#

Iraqi law. (1979b). Ministry of Finance. Instruction on the formation of committees for appointment to the office of ministry, № 119, 1979. URL: http://wiki.dorar-aliraq.net/ iraqilaws/ law/ 12978.html

Iraqi law. (2004). Iraqi State Transitional Governance Act, dated June 28, 2004. [Canceled by Iraqi Constitution 2005]. URL: http://iraqld.hjc.iq/ LoadLawBook.aspx?page=1&SC= 070420067452838

Iraqi law. (2005). Iraqi Constitution, dated December 28, 2005. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 4012. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook. aspx? page= 1&SC=290320063592085

Law of Iraqi. (2009). Federal Public Service Council, № 4. Iraqi facts, № 4116, 04.06.2009.

Ahmed Majid Al-Hasan. (2015). Reading the Civil Service Law № 24 of 1960 and its rela-tionship with other legislation. Tellskuf.com. URL: https://www.tellskuf.com/index.php/mq/46602-24-1960.html

Iraqi law. (1960). Civil Service Law, № 24, dated January 4, 1960. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 300. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook. aspx?page=1&SC=311020059759549&BookID=3589

Iraqi law. (1991). The Disciplinary Sanc-tions Act for Civil Servants and Public Sector Officials, № 14, dated September 1, 1991. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 3356. URL: http:// iraqld. hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=010119989157618

Iraqi law. (2008). On salaries of civil servants and public sector employees, № 22, dated January 1, 2008. Iraqi facts, № 4074. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page= 3&SC=191120084961500&BookID=28609

Iraqi Law. (2003). Iraqi Provisional Coali-tion Administration Resolution, № 30, dated Au-gust 9, 2003. [Canceled by Iraqi Law № 22, 2008]. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx? SC= 210220064054685

Iraqi Law. (2014). Uniform Pension Law № 9, dated January 1, 2014. Al-Waqae Iraq, № 4314. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook. aspx?SC= 170320149635652

Law of Iraqi. (2015). Iraq Labor Law № 37, 2015. URL: http://iraqld. hjc.iq:8080/ LoadLaw-Book.aspx?page=1&SC=020220164139899

References

Rabouh Yassin. (2015). The Nature of Public Office in Islam, Journal of Human and Social Sciences. № 19(7). P. 187-198. URL: https://www. asjp.cerist.dz/en/downArticle/ 119/7/19/37896

Jordanian Civil Service Bureau. (2020). Civil Service Law. № (82) of 2013. URL: http://www. csb.gov.jo/web/index.php?option= com_k2&view= item&id=1790:82-2013-31-12-2018&Itemid=311 &lang=ar

Tuli H.A. Tuli. Administrativno-pravovye sredstva bor’by s korrupciej v gosudarstvennyh organah: na primere Ukrainy i Iraka (sravnitel’no-pravovoe issledovanie): dis. … kand. jurid. nauk: spec. 12.00.07. Kiev, 2015. 227 s.

Hassan Jaber Ismail Al-Mousawi. (2014). The Legal Regulation for Promoting Public Employees – a Comparative Study, Master Thesis, College of Law, University of Kufa, Iraqi. 152 p.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ loda/id/ JORFTEXT000000504704/2021-02-02/

Ministère de la transformation et de la fonction publiques. (2021). Fonction publique en France. URL: https://www.fonction-publique. gouv.fr/fonction-publique-france

French Law. (1984a). Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000000501099/2021-02-02/

French Law. (1984b). Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000000320434/2021-02-02/

French Law. (1986). Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. URL: https://www. legifrance.gouv.fr/loda/id/ JORFTEXT000000512459/2021-02-02/

Muhaev R.T. (2019). Sistema gosudarstvennogo i municipal’nogo upravlenija: uchebn. 3-e izd., pererab. i dop. T. 2. Moskva: Jurajt. 594 s. URL: https://urait.ru/viewer/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-434495#page/1

Law of Iraqi. (1925). Iraqi Constitution 1925, dated March 21. URL: https://www.hjc.iq/ view.86/#

Law of Iraqi. (1931). Civil Service Law, № 103, dated December 19, 1931. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 1071, 31.12.1931. [repealed by the Civil Service Act, № (64) 1939]. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=4&SC= 200920058153198&BookID=723

Law of Iraqi. (1939). Civil Service Law, № 64. Al-Wakia Iraq. № 1753, 18.11.1939. [re-pealed by the Law on Civil Service № 55 1956]. URL: http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook. aspx? page=1&SC=031020056351903

Law of Iraqi. (1956). Civil Service Law, № 55, dated June 4, 1956. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 3804. URL: http://iraqld.hjc.iq/ Load-LawBook.aspx?SC= 200420107855663#

Iraqi law. (1964). Iraqi Temporary Constitution, dated April 29, 1964. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 249. [Canceled by Iraqi Temporary Constitution 1968]. URL: http://iraqld.hjc.iq/ LoadLawBook.aspx?SC=281120057260790

Iraqi law. (1968). Iraqi Temporary Constitution, dated September 21, 1968. [Canceled by Iraqi Temporary Constitution 1970]. URL: http://iraqld. hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=10&SC= 300120065356659&BookID=18856

Iraqi law. (1970). Iraqi Temporary Constitution, 1970, dated July 16, 1970. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 1900. [Canceled by Law 2004]. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC= 021220052939259

Iraqi law. (1979a). Revolutionary Command Council. Resolution on the abolition of the Civil Service Council, № 996, dated February 8, 1979. URL: http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/ 12519.html#

Iraqi law. (1979b). Ministry of Finance. Instruction on the formation of committees for appointment to the office of ministry, № 119, 1979. URL: http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/ 12978.html

Iraqi law. (2004). Iraqi State Transitional Governance Act, dated June 28, 2004. [Canceled by Iraqi Constitution 2005]. URL: http://iraqld.hjc.iq/ LoadLawBook.aspx?page=1&SC= 070420067452838

Iraqi law. (2005). Iraqi Constitution, dated December 28, 2005. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 4012. URL: http://iraqld.hjc.iq/ LoadLawBook.aspx? page= 1&SC=290320063592085

Law of Iraqi. (2009). Federal Public Service Council, № 4. Iraqi facts, № 4116, 04.06.2009.

Ahmed Majid Al-Hasan. (2015). Reading the Civil Service Law № 24 of 1960 and its rela-tionship with other legislation. Tellskuf.com. URL: https://www.tellskuf.com/index.php/ mq/46602-24-1960.html

Iraqi law. (1960). Civil Service Law, № 24, dated January 4, 1960. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 300. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook. aspx?page=1&SC=311020059759549&BookID=3589

Iraqi law. (1991). The Disciplinary Sanc-tions Act for Civil Servants and Public Sector Officials, № 14, dated September 1, 1991. Al-Waqi ‘and Al-Iraqiya, № 3356. URL: http://iraqld. hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=010119989157618

Iraqi law. (2008). On salaries of civil servants and public sector employees, № 22, dated January 1, 2008. Iraqi facts, № 4074. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=3&S C=191120084961500&BookID=28609

Iraqi Law. (2003). Iraqi Provisional Coali-tion Administration Resolution, № 30, dated Au-gust 9, 2003. [Canceled by Iraqi Law № 22, 2008]. URL: http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx? SC= 210220064054685

Iraqi Law. (2014). Uniform Pension Law № 9, dated January 1, 2014. Al-Waqae Iraq, № 4314. URL: http://iraqld.hjc.iq/Load Law-Book. aspx?SC= 170320149635652

Law of Iraqi. (2015). Iraq Labor Law № 37, 2015. URL: http://iraqld. hjc.iq:8080/ LoadLaw-Book.aspx?page=1&SC=020220164139899


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.