КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Валерія Вікторівна Філінович

Анотація


Мета: дослідити особливості та сутність Інтернету речей та правові можливості захисту такої системи. Методи дослідження: дослідження було проведено із застосуванням загальновизнаних методів наукового пізнання, таких як: аналітичний, порівняльно-правовий, системно-структурний та інші. Результати: досліджено поняття, суть, характеристики Інтернету речей та пов’язаних із ним аспектів кібербезпеки, вказано на проблеми захисту користувачів та надано пропозиції щодо подолання таких проблем. Обговорення: дискусія у статті ведеться щодо пошуку шляхів вирішення проблеми забезпечення достатнього рівня кібербезпеки у системі Інтернету речей та необхідності гармонізації вітчизняного законодавства щодо захисту персональних даних із міжнародними стандартами.


Ключові слова


кібербезпека; інформаційна безпека; Інтернет речей; управління Інтернетом; кіберпростір; кіберзлочини; кібератака

Посилання


A Practical Evaluation of Information Processing and Abstraction Techniques for the In-ternet of Things / G. Frieder, D. Puschmann, P. Barnaghi, F. Carrez. IEEE Internet of Things Journal. 2015. № 2. С. 340–354. https://doi.org/ 10.1109/ JIOT.2015.2411227

Internet of Things (IoT). European Union Agency for Cybersecurity. 2018. URL: https://www.enisa.europa.eu/topics/iot-and-smart-infrastructures/iot.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Da). European Parliament and of the Council. 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

VPN для чайников: руководство для начинающих. ExpressVPN. 2020. URL: https://www.expressvpn.com/ru/what-is-vpn/vpn-for-dummies.

Власко С. Защита персональных данных: чей опыт может пригодиться Украине. Европейская правда. 2018. URL: https://www. eurointegration.com.ua/ rus/experts/ 2018/01/16/ 7076152/.

Глущенко Н. Что такое интернет вещей? Даже ваша бабушка это поймет. AIN. 2018. URL: https://ain.ua/special/what-is-iot/.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-24): Закон від 07 груд. 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради Укра-їни. 1996. № 30. Ст. 141.

Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Притула П. 5 проблем интернета вещей, которые предстоит решить. CNews. 2016. URL: https://www.cnews.ru/articles/2016-05-27_5_ problem_ interneta_veshchej_kotorye_ predstoit_ reshit.

Про захист персональних даних: Закон України від 01 чер. 2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.

Сурикова И. Кибербезопасность и риски интернета вещей. Насколько умен ваш холодильник? Le VPN. 2019. URL: https://le-vpn.com/ ru/iot-risks/.

Технология «Интернет вещей»: автоматизация настоящего благодаря разработкам будущего. IT рейтинг UA. 2020. URL: https://it-rating.in.ua/ tehnologiya-internet-veschey-avtomatizatsiya-nastoyaschego-blagodarya-razrabotkam-buduschego.

Что следует знать о кибербезопасности и Интернете вещей подробнее. SecurityLab. 2017. URL: https://www.securitylab.ru/news/488259.php.

References

A Practical Evaluation of Information Processing and Abstraction Techniques for the Internet of Things / G. Frieder, D. Puschmann, P. Barnaghi, F. Carrez. IEEE Internet of Things Journal. 2015. № 2. С. 340–354.

Internet of Things (IoT). European Union Agency for Cybersecurity. 2018. URL: https://www.enisa.europa.eu/topics/iot-and-smart-infrastructures/iot.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Da). European Parliament and of the Council. 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

VPN dlja chajnikov: rukovodstvo dlja nachinajushhih. ExpressVPN. 2020. URL: https://www.expressvpn.com/ru/what-is-vpn/vpn-for-dummies.

Vlasko S. Zashhita personal’nyh dannyh: chej opyt mozhet prigodit’sja Ukraine. Evropejskaja pravda. 2018. URL: https://www.eurointegration. com.ua/ rus/experts/2018/01/16/7076152/.

Glushhenko N. Chto takoe internet veshhej? Dazhe vasha babushka jeto pojmet. AIN. 2018. URL: https://ain.ua/special/what-is-iot/.

Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja (statti 1 – 212-24): Zakon vid 07 grud. 1984 r. № 8073-X. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ns’koi’ RSR. 1984. Dodatok do № 51. St. 1122.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1996. № 30. St. 141.

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2001. № 25-26. St. 131.

Pritula P. 5 problem interneta veshhej, kotorye predstoit reshit’. CNews. 2016. URL: https://www.cnews.ru/articles/2016-05-27_5_ prob-lem_interneta_ veshchej_kotorye_predstoit_reshit.

Pro zahyst personal’nyh danyh: Zakon Ukrai’ny vid 01 cher. 2010 r. № 2297-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2010. № 34. St. 481.

Surikova I. Kiberbezopasnost’ i riski interneta veshhej. Naskol’ko umen vash holodil’nik? Le VPN. 2019. URL: https://le-vpn.com/ru/iot-risks/.

Tehnologija «Internet veshhej»: avtomatizacija nastojashhego blagodarja razrabotkam budushhego. IT rejting UA. 2020. URL: https://it-rating.in.ua/ tehnologiya-internet-veschey-avtomatizatsiya-nastoyaschego-blagodarya-razrabotkam-buduschego.

Chto sleduet znat’ o kiberbezopasnosti i Internete veshhej podrobnee. SecurityLab. 2017. URL: https://www.securitylab.ru/news/488259.php.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.