ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ІДЕЯ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Іван Лук`янович Бородін, Ірина Павлівна Варава

Анотація


Мета статті полягає в аналізі формування та сучасного стану розвитку Європейського Союзу, також є спроба вказати на окремі сторичні передумови виникнення ідеї даного Союзу та його правої регламентації. Обговорення: об’єднання країн Західної Європи в Європейський Союз було здійснено на таких принципах, які дозволили вирішити ряд завдань економічного та політичного характеру, що є важливими для країн-членів Євросоюзу. Нині, зі зміцненням Європейського Союзу, постає проблема забезпечення механізму взаємодії союзних органів влади з органами управління союзних держав. Виникає необхідність удосконалення структури Євросоюзу, розвитку процесу його уніфікації. На основі історії, сучасного стану європейських інтеграційних процесів ставиться завдання оцінки політико-правової легітимності Європейського Союзу. Теоретико-правові проблеми ідеї Європейського Союзу наразі не досліджені в повній мірі. Ця тематика є актуальною у юридичній, політичній та соціологічній науках держав – членів Європейського Союзу, інших держав європейського континенту. Потреба у продовженні дослідження сучасних теоретико-правових проблем європейської інтеграції залишається. Результати: проблематика теорії та практики євроінтеграції розглянута з позиції наукових традицій, що склалися в результаті досліджень у даному напрямку, в результаті чого дано пояснення, що ідея Європейського Союзу на Європейському континенті історично обумовлена. Необхідність об’єднання країн Європи спрямована на спільне вирішення геополітичних та економічних проблем.


Ключові слова


інтеграція; федерація; конфедерація; федералізація; парламент; конституція; інституції; конституційний договір; Європейський Союз

Посилання


Burgess M. Federalism and European Union: the building of Europe, 1950-2000. London, 2000. P. 163.

Burgess M. Op. cit. P. 178.

Бєлевцева В. Державний суверенітет, його ознаки та властивості. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 10. С. 7-10.

Weiler J.H.H. Federalism and Constitutionalism: Europe’s Sonderweg. The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the US and the EU. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 11. https://doi.org/10.1093/0199245002.003.0003

Weiler J.H.H. Federalism and Constitutionalism: Europe’s Sonderweg. The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the US and the EU. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 7. https://doi.org/10.1093/0199245002.003.0003

Морозова Е.Г., Фалина А.С. Брексит как новая реальность Европы: мнения и оценки экспертов. Власть. 2017. № 4. С. 160-170.

Договір про заснування Європейської Спільноти. Законодавство України. URL: http://www.zakon2/rada.gov ua/laws/994_017.

Косолідовані версії про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. Законодавство Ураїни. URL: http://www.zakon2/rada.gov ua/laws/994_b06 (дата звернення: 18.11.2018).

Особенности разграничения компетенции Европейского Союза и суверенной власти государств - участников. Naukarus. URL: http://www. naukadus/com/osobennosti-rasgranichenie kompe-tensiy-evropeyskogo-soyuza-i- suverennoy vlastri-gosudarstv-uchastnikov (дата звернення: 02.10.2018).

Castiglione D. Contracts and Constitutions. Democracy and Constitutional Culture in the Union of Europe. London: Lothian Foundation Press, 1995. P. 63.

References

Burgess M. Federalism and European Union: the building of Europe, 1950-2000. London, 2000. P. 163.

Burgess M. Op. cit. P. 178.

Bjelevceva V. Derzhavnyj suverenitet, jogo oznaky ta vlastyvosti. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2009. № 10. S. 7-10.

Weiler J.H.H. Federalism and Constitutionalism: Europe’s Sonderweg. The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the US and the EU. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 11. https://doi.org/10.1093/0199245002.003.0003

Weiler J.H.H. Federalism and Constitutionalism: Europe’s Sonderweg. The Federal Vision: Le-gitimacy and Levels of Governance in the US and the EU. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 7. https://doi.org/10.1093/0199245002.003.0003

Morozova E.G., Falina A.S. Breksit kak novaja real’nost’ Evropy: mnenija i ocenki jekspertov. Vlast’. 2017. № 4. S. 160-170.

Dogovir pro zasnuvannja Jevropejs’koi’ Spil’noty. Zakonodavstvo Ukrai’ny. URL: http://www.zakon2/rada.gov ua/laws/994_017.

Kosolidovani versii’ pro Jevropejs’kyj Sojuz ta Dogovoru pro funkcionuvannja Jevropejs’kogo Sojuzu z protokolamy ta deklaracijamy. Zakonodavstvo Urai’ny. URL: http://www.zakon2/ rada.gov ua/laws/994_b06 (data zvernennja: 18.11.2018).

Osobennosti razgranichenija kompetencii Evropejskogo Sojuza i suverennoj vlasti gosudarstv - uchastnikov. Naukarus. URL: http://www. naukadus/com/ osobennosti-rasgranichenie kompetensiy-evropeyskogo-soyuza-i- suverennoy vlastri-gosudarstv-uchastnikov (data zvernennja: 02.10.2018).

Castiglione D. Contracts and Constitutions. Democracy and Constitutional Culture in the Union of Europe. London: Lothian Foundation Press, 1995. P. 63.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.