ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Назар Вікторович Малярчук, Андрій Вікторович Самко

Анотація


Мета: дослідити стан нормативно-правового регулювання порядку відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні. В статті авторами окреслюються наявні проблеми правого регулювання порядку відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні. Методи дослідження: використані методи аналізу, порівняння та синтезу. Результати: встановлено недоліки у правовому регулюванні, стосовно порядку відкриття матеріалів досудового розслідування та можливі шляхи вдосконалення національного законодавства. Обговорення: базис національного та міжнародного законодавства в контексті окреслених питань, що досліджуються у відповідній статті.


Ключові слова


досудове розслідування; відкриття матеріалів; сторона захисту; захисник; клопотання сторони; державна таємниця; кримінальне провадження; адвокат; професійна етика; докази; прокурор; конфлікт інтересів

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 03.08.2019).

Лисенкова К. Відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 3. URL: http://www.chasopysnapu.gp. gov.ua/chasopys/ua/pdf/11-2016/ lisenkova.pdf

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 03.08.2019).

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч.; пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення: 03.08.2019).

References

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia: 03.08.2019).

Lysenkova K. Vidkryttia storonamy materialiv kryminalnoho provadzhennia. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2016. № 3. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/11-2016/lisenkova.pdf

Ugolovno-processual’nyj kodeks Respubliki Belarus’ ot 16 ijulja 1999 g. № 295-Z. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia: 03.08.2019).

Skakun O.F. Teoriia derzhavy i prava: pidruch.; per. z ros. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 s.

Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 5 lyp. 2012 r. № 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (data zvernennia: 03.08.2019).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.