ПОНЯТТЯ АВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Сергіївна Похиленко

Анотація


Мета: визначити особливості правового регулювання авіаційної діяльності та на підставі аналізу юридичної літератури і нормативно-правових актів запропонувати авторське визначення зазначеного поняття. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування законодавства щодо авіаційної діяльності. Результати: на підставі аналізу юридичної літератури, національного авіаційного законодавства запропоновано авторське визначення авіаційної діяльності. Обговорення: проблеми авіаційної діяльності, авіації, повітряного простору, повітряних суден.


Ключові слова


авіація; авіаційна діяльність; транспорт; повітряний простір; повітряні судна

Посилання


Офіційний сайт Державної авіаційної служби України. URL: https://avia.gov.ua/pro-nas/ statistika/operativna-informatsiya/

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 1: А-Г. 672 с.

Українська радянська енциклопедія: електронна версія видання. URL: http://leksika. com.ua/ure/

Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авіація

Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учебник. Москва: Издательство БЕК, 1998. 410 с.

Повітряне право України: навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Костицького. Дрогобич: Коло, 2011. 552 с.

References

Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ aviacijnoi’ sluzhby Ukrai’ny. URL: https://avia.gov.ua/pro-nas/ statistika/operativna-informatsiya/

Jurydychna encyklopedija: v 6 t. / redkol.: Ju. S. Shemshuchenko ta in. Kyi’v: «Ukr. encykl.», 1998. T. 1: A-G. 672 s.

Ukrai’ns’ka radjans’ka encyklopedija: elektronna versija vydannja. URL: http://leksika. com.ua/ure/

Velyka ukrai’ns’ka encyklopedija. URL: https://vue.gov.ua/Aviacija

Lukashuk I. I. Mezhdunarodnoe pravo. Osobennaja chast’: uchebnik. Moskva: Izdatel’stvo BEK, 1998. 410 s.

Povitrjane pravo Ukrai’ny: navchal’nyj posibnyk / za zag. red. V. V. Kostyc’kogo. Drogobych: Kolo, 2011. 552 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.