ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Надія Володимирівна Загрішева

Анотація


Мета: у статті досліджено порядок укладання господарського договору та виявлення особливостей його укладання для сфери трансферу технологій. Методи дослідження: використані методи аналізу, порівняння та синтезу. Результати: висловлюється думка, що укладання господарського договору – це оформлення договірних відносин у вигляді взаємоузгодженої волі сторін, якій передує визначена послідовність дій у вигляді волевиявлень. При цьому під час відчуження майнових прав на технологію за договором: моментом відчуження майнових прав на технологію вважається момент волевиявлення сторін, що підтверджується фактичним укладенням договору і суб’єкт, який отримує право на технологію, набуває право власності щодо технології, всіх її складових частин та майна, в якому технологія об’єктивована одночасно.Ключові слова


трансфер технологій; господарський договір у сфері трансферу технологій; порядок укладення господарського договору; вільне волевиявлення; згода на укладання господарського договору

Посилання


Наука, технологии, инновации, бизнес / под рук. П. Линдхольма, при участии Е. Армстронга, С. Клесовой, В. Иванова, К. Плетнева. М., 2001. 78 с.

Кучерук К.І. Договір у цивільному праві. Держава і право. 1998. Вип. 16. С. 181.

Капіца М.Ю., Махновський Д.С. Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій. Наука та інновації. 2007. Т. 3. № 4. С. 66-73. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.01

Мамутов В.К. Кодификация: сборник научных трудов. Киев: Юринком Интер, 2011. 248 с. С. 223.

Модельный закон об инновационной деятельности. Принят на 27 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Постановление № 27-16 от 16 ноября 2006 г.

References

Nauka, tehnologii, innovacii, biznes / pod ruk. P. Lindhol'ma, pri uchastii E. Armstronga, S. Klesovoj, V. Ivanova, K. Pletneva. M., 2001. 78 s.

Kucheruk K.I. Dogovir u cyvil'nomu pravi. Derzhava i pravo. 1998. Vyp. 16. S. 181.

Kapica M.Ju., Mahnovs'kyj D.S. Rekomendacii' z zastosuvannja polozhen' Zakonu Ukrai'ny «Pro derzhavne reguljuvannja dijal'nosti u sferi transferu tehnologij», shho stosujut'sja dogovoriv pro transfer tehnologij. Nauka ta innovacii'. 2007. T. 3. № 4. S. 66-73.

Mamutov V.K. Kodifikacija: sbornik nauchnyh trudov. Kiev: Jurinkom Inter, 2011. 248 s. S. 223.

Model'nyj zakon ob innovacionnoj dejatel'nosti. Prinjat na 27 plenarnom zasedanii Mezhparlamentskoj Assamblei gosudarstv-uchastnikov SNG. Postanovlenie № 27-16 ot 16 nojabrja 2006 g.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.