ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН

Есмер Агіл кизи Панахова

Анотація


Мета: визначення особливостей забезпечення дипломатичного захисту громадян. Методи: аналіз і вивчення міжнародно-правових документів, що містять в собі положення про дипломатичний захист громадян. Результати: інститут дипломатичного захисту ґрунтується переважно на звичайних нормах міжнародного права. Відповідно до доктрини міжнародного права, шкода, заподіяна особі, є шкодою, завданою його державі, і держава, здійснюючи дипломатичний захист, в першу чергу відстоює власні права. Дипломатичний захист, перш за все, є засобом, що забезпечує дотримання режиму іноземців відносно даної особи або осіб. Загальновизнано, що дипломатичний захист може здійснювати, як правило, лише держава громадянства фізичної особи. Слід констатувати, що при здійсненні дипломатичного захисту, в зв'язку з громадянством виникає багато проблем. Істотний інтерес представляє принцип ефективного громадянства при дипломатичному захисту, так як правовий зв'язок громадянства між особою, що захищається, і державою може бути досить слабким, якщо щодо громадян визнається деяка обов'язковість дипломатичного захисту, то надання такого ж захисту щодо біженців і апатридів залежить від розсуду держави. Обговорення: пропозиція про включення цього питання до порядку денного міжнародних організацій.

Ключові слова


дипломатичний захист; звичаї; норми міжнародного права; доктрина; збиток; держава; режим іноземців; ефективне громадянство

Посилання


Амирова М.А. Дипломатическая защита государством своего гражданина. Государство и право. 2008. № 7. С. 24.

Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР. Москва: МИМО, 1982. С. 15.

Оппенгеил Л. Международное право. Т. 1. Полутом 1. Москва, 1948. С. 332.

Əliyеv Ə.İ. Əcnəbilərin və vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslərin stаtusunun bеynəlхаlq-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və prаktikа. Bаkı: Şirvаnnəşr, 2007. S. 135-136. 600 s.

Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries. Adopted by the International Law Commission at its fifty-eighth session, in 2006, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session (A/61/10).

Vermeulen Gert, Ellen Desmet. Essential Texts on European and International Asylum and Migration Law And Policy. Antwerpen: Maklu Publishing, 2017. P. 109. 1345 p.

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf

http://legal.un.org/repertory/art51.shtml

References

Amirova M.A. Diplomaticheskaja zashhita gosudarstvom svoego grazhdanina. Gosudarstvo i pravo. 2008. № 7. S. 24.

Galenskaja L.N. Pravovoe polozhenie inostrancev v SSSR. Moskva: MIMO, 1982. S. 15.

Oppengeil L. Mezhdunarodnoe pravo. T. 1. Polutom 1. Moskva, 1948. S. 332.

Əliyеv Ə.İ. Əcnəbilərin və vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslərin stаtusunun bеynəlхаlq-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və prаktikа. Bаkı: Şirvаnnəşr, 2007. S. 135-136. 600 s.

Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries. Adopted by the International Law Commission at its fifty-eighth session, in 2006, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session (A/61/10).

Vermeulen Gert, Ellen Desmet. Essential Texts on European and International Asylum and Migration Law And Policy. Antwerpen: Maklu Publishing, 2017. P. 109. 1345 p.

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf

http://legal.un.org/repertory/art51.shtml


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.