ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРУПОВИХ ПОЗОВІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин

Анотація


Мета: у статті розглядаються теоретичні та правові питання групового позову в господарському судочинстві на основі аналізу норм чинного законодавства та наукових поглядів вітчизняних вчених. Методи дослідження: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою методу аналізу розкриті системні елементи правового механізму групових позовів. За допомогою порівняльного методу розглянуто інститут процесуальної множинності та групові позови в зарубіжних державах. Результати: сформульовано авторське визначення поняття групового позову в господарському процесі. Визначені та розкриті складові виникнення (передумови) права на пред’явлення групового позову. Обговорення: проблеми застосування групових позовів у господарському судочинстві та потреба у його введенні до Господарського процесуального кодексу.


Ключові слова


позов; право на позов; групові позови

Посилання


Федеральні правила цивільного процесу США (Federal Rules of Civil Procedures 2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uscourts.gov/

Решетникова И. В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. – М.: Норма, 1999. – 312 с.

Paul Sergius Koku. An analysis and the ef-fects of class-action lawsuits Journal of Business Research Volume 59, Issue 4, April 2006, Pages 508-515.

Matthew R. Mendelsohn. Understanding Class Action Lawsuits [Electronic resource]. – Access mode: https://www.hg.org/legal-articles/ understanding-class-action-lawsuits-25673.

Аболонин Г. О. Групповые иски в гражданском процессе: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Г. О. Аболонин. – Екатеринбург, 1999. – 157 с.

The Advantages and Disadvantages of Class Action Lawsuits. Lawinfo. Free Online Legal Resources [Electronic resource]. – Access mode: https://resources. lawinfo.com/class-action/the-advantages-and-disadvantages-of-class-act.html

Добровольский А. А. Исковая форма защиты права (основные вопросы защиты об иске) / А. А. Добровольский. – М.: МГУ, 1965. – 751 с.

Savigny F. C. System des heutigen römischen Rechts, Bd. 5 / F. C. Savigny. – Berlin, 1841. – S. 385.

Helwig K. Klagrecht und Klageton Unheil Akan, 1968. – S. 12.

Колядіна Н. Г. Реалізація права на позов у цивільному процесі України та окремих держав Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н. Г. Колядіна. – Одеса, 2016. – 20 с.

References

Federal’ni pravyla cyvil’nogo procesu SShA (Federal Rules of Civil Procedures 2007) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uscourts.gov/

Reshetnikova I. V. Grazhdanskoe pravo i grazhdanskij process v sovremennoj Rossii / I. V. Reshetnikova, V. V. Jarkov. – M.: Norma, 1999. – 312 s.

Paul Sergius Koku. An analysis and the ef-fects of class-action lawsuits Journal of Business Research Volume 59, Issue 4, April 2006, Pages 508-515.

Matthew R. Mendelsohn. Understanding Class Action Lawsuits [Electronic resource]. – Access mode: https://www.hg.org/legal-articles/ understanding-class-action-lawsuits-25673.

Abolonin G. O. Gruppovye iski v grazhdanskom processe: dis. … kand. jurid. nauk: spec. 12.00.03 / G. O. Abolonin. – Ekaterinburg, 1999. – 157 s.

The Advantages and Disadvantages of Class Action Lawsuits. Lawinfo. Free Online Legal Resources [Electronic resource]. – Access mode: https://resources. lawinfo.com/class-action/the-advantages-and-disadvantages-of-class-act.html

Dobrovol’skij A. A. Iskovaja forma zashhity prava (osnovnye voprosy zashhity ob iske) / A. A. Dobrovol’skij. – M.: MGU, 1965. – 751 s.

Savigny F. C. System des heutigen römischen Rechts, Bd. 5 / F. C. Savigny. – Berlin, 1841. – S. 385.

Helwig K. Klagrecht und Klageton Unheil Akan, 1968. – S. 12.

Koljadina N. G. Realizacija prava na pozov u cyvil’nomu procesi Ukrai’ny ta okremyh derzhav Jevropejs’kogo Sojuzu: porivnjal’no-pravove doslidzhennja: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk / N. G. Koljadina. – Odesa, 2016. – 20 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.