РОЛЬ І МІСЦЕ ЖІНОК У ПОЛІЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В СКЛАДІ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1920-1939 рр.)

Володимир Іванович Сасанчин

Анотація


Мета: розглянути причини широкого залучення жінок до виконання роботи у різних сферах діяльності, зокрема у поліції, та з’ясування їх місця та ролі в поліції на території Східної Галичини в складі ІІ Речі Посполитої (1920-1939 рр.). Методи дослідження: використані методи аналізу, порівняння та синтезу. Результати: доведено, що регулярні підрозділи жінок-поліцейських, які діяли в поліції на території Східної Галичини у складі Республіки Польща протягом 30-х років 20 століття, за незначний проміжок свого існування відігравали позитивну роль у профілактиці та боротьбі з окремими видами злочинів та сприяли покращанню контактів поліції з широкими прошарками суспільства. Обговорення: провівши історичні паралелі, можна говорити про те, що й сьогодні робота жінок у поліції будь-якої держави, в тому числі й України, є вкрай важливою та необхідною, проте, як методи роботи, так і організація роботи вимагають вдосконалення, виходячи із сучасних реалій життя.


Ключові слова


жінки; поліція; злочин; кримінальна відповідальність; професійна підготовка; позитивна роль; діяльність; Східна Галичина; Річ Посполита

Посилання


Archiwum Akt Nowych, zesp. Komend sygn. 1285, K. 223-226.

Siemak Z. Zadаnia spoteczne policji Kobiecej w II Rzeczypospolitej, «Policja» 2002, nr. 1, s. 126-128.

Zal Z. Policja Kobieca, «Bluszez» 1929, nr. 14, s. 4.

Kozolrowski S. Wyszkobenie policyjne w Drugiej Rzeczypospolitcji «Acta Ukiwersitatie Wratislawiensis».

Zal Z. Policja Kobieca…, S. 3.

Misiuk A. Policja Panstwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki, dzialania, Warszawa, 1996, S. 332.

Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 ХІ 1918, «Dziennik praw państwa polskiego», 1918, nr. 18, poz. 46.

Львівcький державний архів. Львівська воєводська команда державної поліції «С». «Списки службовців поліції – жінки». «Wykaz urzedniezek i szeregowych kobiet zajetych w Komendzie m. Lwowa», 28 p.

Kotowski R. Kobiety w policji państwowej w Drugiej Rzeczypospolitcji. Z dzejow policji Polskiej w latach 1919+1945. Kielce 2010, s. 77.

References

Archiwum Akt Nowych, zesp. Komend sygn. 1285, K. 223-226.

Siemak Z. Zadаnia spoteczne policji Kobiecej w II Rzeczypospolitej, «Policja» 2002, nr. 1, s. 126-128.

Zal Z. Policja Kobieca, «Bluszez» 1929, nr. 14, s. 4.

Kozolrowski S. Wyszkobenie policyjne w Drugiej Rzeczypospolitcji «Acta Ukiwersitatie Wratislawiensis».

Zal Z. Policja Kobieca…, S. 3.

Misiuk A. Policja Panstwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki, dzialania, Warszawa, 1996, S. 332.

Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 ХІ 1918, «Dziennik praw państwa polskiego», 1918, nr. 18, poz. 46.

Lvivckyi derzhavnyi arkhiv. Lvivska voievodska komanda derzhavnoi politsii «S». «Spysky sluzhbovtsiv politsii – zhinky». «Wykaz urzedniezek i szeregowych kobiet zajetych w Komendzie m. Lwowa», 28 p.

Kotowski R. Kobiety w policji państwowej w Drugiej Rzeczypospolitcji. Z dzejow policji Polskiej w latach 1919+1945. Kielce 2010, s. 77.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.