КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Ростислав Андрійович Калюжний, Софія Яківна Лихова

Анотація


Рецензія на монографію Романюка Б. В., Бантишева О. Ф. "Кримінальна відповідальність за спричинення смерті людині: кваліфікація таких діянь та їх відмежування від суміжних злочинів".

Зазначається, що робота є першим комплексним дослідженням правового захисту життя людини в Україні за новим кримінальним законодавством, а тому заслуговує на увагу науковців, практиків та законодавця.


Ключові слова


життя людини; злочин; кримінально-правова охорона

Посилання


Романюк Б. В., Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за спричинення смерті людині: кваліфікація таких діянь та їх відмежування від суміжних злочинів: монографія. – Київ – Тернопіль, 2017. – 678 с.

References

Romanjuk B. V., Bantyshev O. F. Kryminal'na vidpovidal'nist' za sprychynennja smerti ljudyni: kvalifikacija takyh dijan' ta i'h vidmezhuvannja vid sumizhnyh zlochyniv: monografija. – Kyi'v – Ternopil', 2017. – 678 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.