Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних правовідносин

Bohdan V. Fasii

Анотація


Мета: дослідження субсидіарного застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних відносин. Методи дослідження: при дослідженні судової практики та виявленні правозастосовного значення субсидіарного застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних відносин використовувався метод конкретних соціологічних досліджень. Результати: для реалізації норм цивільного законодавства, кримінально-процесуальне право створює форми для вирішення при кримінальному провадженні питання про відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної злочином, за допомогою цивільного позову. Обговорення: криміналֺьно-процесуальний закон вибрав проміжну позицію в регулюваֺнні питання способів подоланнֺя прогалин, спільний розгляд криміналֺьної справи та цивільноֺго позову має ряд переваг, суди мають звернути увагу на необхіднֺість точного і неухильнֺого виконаннֺя вимог закону щодо відшкодуֺвання потерпілֺим матеріалֺьних збитків, заподіянֺих злочинамֺи проти власностֺі.


Ключові слова


субсидіарне застосування норм; цивільне законодавство; кримінально-процесуальне законодавство; цивільний позов

Посилання


Legal System of Civil Law in the Netherlands (Basics of Dutch civil law in comparison with other legal systems). – URL: http://www.dutchcivillaw. com/con-tent/legalsystem011.htm

Fasii B. Subsidiary application of the provisions on compensation for damage caused by minors, minors in criminal-procedural relations / B. Fasii // Problems of Compensation in the Context of the Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement: Materials of the Round Table (Odessa, December 6, 2016). – Odessa: Phoenix, 2016. – P. 30-33.

Sauveplanne J.G.The Role of Courts and Legislators in Civil and Common Law Systems // North-Holland Publishing Company – Amsterdam / Oxford/New York. – URL: http://www.dwc. knaw.nl/DL/publications/PU00009908.pdf

Judgment of the Moscow District Court of the Kharkiv Court, dated July 15, 2016, in case No. 643/3752/16-k. – URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/ Re-view/58960492.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.