Особливості імплементації Закону України "Про освіту"

Svitlana H. Holovko

Анотація


Мета: ухвалення закону України «Про освіту», який є системотвірним елементом сучасного вітчизняного законодавства в галузі освіти, стало важливим кроком у напрямі формування правового поля функціонування всіх освітніх рівнів. Однією із найбільш актуальних проблем цього процесу є забезпечення ефективної імплементації нового закону. Це, в свою чергу, актуалізує дослідження особливостей та практичних механізмів упровадження основних законодавчих норм, як важливу умову дієвості базового закону. Методи: для вирішення завдань дослідження були використання загальнонаукові та спеціальні методи юридичної науки. За допомогою формально-логічного методу здійснено аналіз основних норм сучасного законодавства про освіту та обґрунтовано базову роль Закону «Про освіту». За допомогою порівняльно-правового методу відзначено європеїзованість нормативно-правового забезпечення вітчизняної освітньої галузі та визначено особливості його імплементації. Результати: проаналізовано особливості формування та упровадження нормативно-правового забезпечення функціонування вітчизняної системи освіти. Аргументовано відповідність норм сучасного законодавства про освіту європейським тенденціям. Висвітлено найбільш актуальні практичні кроки, здійснення яких сприятиме ефективній імплементації Закону України «Про освіту». Обговорення: важливою особливістю нового базового закону в галузі освіти є наявність відсильних норм та перехідних положень. Відповідно подальшого розвитку потребують питання гармонізації вітчизняного законодавства про освіту, визначення першочергових складових нормативно-правового забезпечення, які потребують розроблення, узгодження чинних нормативних актів, розроблення системи заходів щодо залучення широкої громадськості до цього процесу.


Ключові слова


базовий закон освітньої галузі; імплементація; європейські стандарти освіти; практичні механізми та умови запровадження сучасного законодавства про освіту

Посилання


Bakhrushyn V. Zakon «Pro vyshchu osvitu»: problemy implementatsii / V. Bakhrushyn [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://education-ua.org/ua/articles/443-zakon-pro-vishchu-osvitu-problemi-implementatsiji.

Holovko S.H. Implementatsiia Zakonu Ukrainy «Pro vyshchu osvitu»: zavdannia ta mekhanizmy realizatsii / S.H. Holovko // Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo»: zb. nauk. prats. – K.: NAU, 2015. – № 1(34). – S. 24-29.

Holovko S.H. Perspektyvy innovatsiinoho rozvytku vitchyznianoi naukovoi ta osvitnoi haluzi u vymirakh suchasnoho zakonodavstva / S.H. Holovko // Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo»: zb. nauk. prats. – K.: NAU, 2016. – № 2 (39). – S. 42-49.

Huberska N.L. Osnovni etapy rozvytku normatyvno-pravovoho rehuliuvannia administratyvno-protsedurnoi diialnosti u sferi vyshchoi osvity v Ukraini /N.L. Huberska [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://applaw.knu.ua/index.php/ rkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/431.

Husarov S.M. Zakonodavstvo Ukrainy pro vyshchu osvitu ta aktualni problemy yoho rozvytku / S.M. Husarov // Visnyk KhNUVS. – 2013. – № 1 (60). – S. 7-12.

Krasniakov Ye.V. Perspektyvy osvitianskoho zakonodavstva Ukrainy / Ye.V. Krasniakov [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// www. academy. gov.ua/ej/ej10/ doc_pdf/Krasniakov.pdf.

Mazak A.V. Upravlinnia osvitnoiu haluzziu v umovakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini: rehionalnyi aspekt: Avtoref. dys… kand. nauk z derzh. upravlinnia: 25.00.02 / A.V. Mazak; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. – K., 2005. – 20 s.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon4. rada.gov.ua/ aws/show.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-19 [Elektronnyi resurs].- Rezhym dostupu: http:// www.zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2145-19.

Shapoval R. V. Pravove rehuliuvannia osvity v Ukraini / R. V. Shapoval // Forum prava. – 2011. – № 1. – S. 1110–1115 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11srvovu.pdf.

Shchodo nahalnykh pytan vprovadzhennia Zakonu Ukrainy «Pro osvitu».- [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: mon.gov.ua/ 2017.10.12-list-rozyasnennya.docx.

Education at Glance 2017. OECD Indicators. – OECD Publishing, Paris. – 2017. – 456 p.

International Standard Classification of Education. ISCED 2011.- Montreal : UNESCO-UIS, 2012.- 85 p.

Trend Report. Open Education Recourses 2013. – Published by Open Education Recourses Special Interest Group. Netherlands: SURF, 2013. – 110 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.