Процедури державної реєстрації та сертифікації аеродромів цивільної авіації у контексті міжнародних зобов'язань України за Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію

Igor O. Rozum, Nina V. Trotsyuk

Анотація


Мета: у межах наукової статті авторським колективом змістовно проаналізовано адміністративно-правові засади організації державної реєстрації та сертифікації аеродромів цивільної авіації у контексті міжнародних зобов’язань України за Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію та додатками до неї. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали як загальнонаукові, так і спеціально-юридичні методи наукового пізнання. Застосування логіко-семантичного методу у поєднанні із формально-юридичним дало змогу відтінити та визначити сутність і зміст процедур державної реєстрації та сертифікації у аспекті авіаційної діяльності, пов’язаної із експлуатацією аеродромів цивільної авіації суб’єктами відповідних публічних правовідносин. Застосування методу аналізу у поєднанні із формально-юридичним методом дало змогу опрацювати нормативно-правові засади процедур реєстрації та сертифікації аеродромів цивільної авіації, а також дослідити особливості правового статусу суб’єктів владно-управлінських повноважень у процесі їх здійснення. За допомогою методу групування здійснено систематизацію стадій та процесуальних етапів відповідних реєстраційно-сертифікаціних проваджень. За допомогою методу синтезу у поєднанні із порівняльно-правовим (компаративістським) та формально-юридичним методами узагальнено міжнародні стандарти та рекомендовану практику ІСАО щодо будівництва, введення в експлуатацію, реконструкції аеродромів цивільної авіації, проведення ремонтних, технологічних або інших видів робіт у їх межах. Обговорення: адміністративно-правові аспекти процедур державної реєстрації та сертифікації аеродромів цивільної авіації на сьогодні лишаються предметом виключно поодиноких наукових розробок, що у свою чергу не дає можливості повнотою мірою осягнути їх зміст та правову природу. Особливої актуальності порушені до розгляду питання набувають у контексті необхідності належного виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо забезпечення авіаційної безпеки, регулярності та ефективності польотів шляхом запровадження правил, практики й процедур, які передбачають заходи захисту від актів незаконного втручання.


Ключові слова


аеродроми цивільної авіації; державна сертифікація; Конвенції про міжнародну цивільну авіацію; міжнародні стандарти у сфері цивільної авіації; Міжнародна організація цивільної авіації

Посилання


The Convention on International Civil Aviation: signed on December 7th 1944 [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/995_038

The Air Code of Ukraine: The Law of Ukraine 19.05.2011 № 3393-VI [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/3393-17.

Rules of Civil Aerodromes Registration of Ukraine: the order of the State Service of Ukraine On the Control of Aviation Safety as of 25.10.2005 № 795 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1356-05.

Certification Rules of Civil Aerodromes of Ukraine: the order of State Service of Ukraine for Aviation Safety Supervision dated 25.10.2005 № 796 [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1357-05.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.