ІНСТИТУТ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Софія Яківна Лихова, Ольга Леонідівна Беспаль

Анотація


Рецензія на монографію Є. С. Назимка «Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія», яка присвячена вельми актуальній та важливій проблемі покарання неповнолітніх у сучасній кримінально-правовій науці.

Питання покарання неповнолітніх є одним із найбільш дискусійних та суперечливих у сучасній науці кримінального права України. Отже, залишається багато невирішених, дискусійних та малодосліджених питань, на які можна знайти відповідь у цій роботі.

 


Ключові слова


інститут покарання; неповнолітні; ювенальна пенологія

Посилання


Назимко Є. С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія: монографія / Є. С. Назимко; вступ. слово д.ю.н., проф. О. М. Литвинова. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 384 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.