ПРО КОНЦЕПЦІЮ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

Сергій Олексійович Юлдашев

Анотація


У статті розглянуто елементи концепції інтенсивного розвитку освіти і науки в умовах переходу до суспільства знань. Зокрема, пропонується поняття інноваційної освіти, як освітньої системи, де навчальна інформація містить максимально можливу кількість знань про інновації, нововведення, а в ідеалі – складається лише з них. Йдеться про інноваційні навчальні програми, що містять (мають містити) інформацію про найефективніші ідеї, винаходи, відкриття. Задля забезпечення постійної інноваційності наукових програм потрібні механізми їх систематичного поповнення новою науковою інформацією, імплементації вихідних результатів наукових досліджень («виходу» науки) в освіту, освітянські стандарти: освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-кваліфікаційні програми (ОКХ), освітньо-професійні програми (ОПП) та навчальні плани – як «вхід» в освіту.


Ключові слова


інновації; освіта; концепція; наукові дослідження; суспільство

Посилання


Силиконовая долина в Киеве – Bionic Hill // http://thekievtimes.ua/science-hi-tech/257243-silikonovaya-dolina-v-kieve-bionic-hill.html

Мир философии: книга для чтения. – Ч. 2. Разд. 8. – М.: Политиздат, 1991. – 624 с.

Глушков В. М. Введение в кибернетику / В. М. Глушков. – К.: Изд-во Академии наук УССР, 1964. – 324 с.

Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: уч.-метод. пособ. / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова. – 2-е изд., перераб. – М.: Школьная б-ка, 2003. – 296 с.

References

Silikonovaja dolina v Kieve – Bionic Hill // http://thekievtimes.ua/science-hi-tech/257243-silikonovaya-dolina-v-kieve-bionic-hill.html

Mir filosofii: kniga dlja chtenija. – Ch. 2. Razd. 8. – M.: Politizdat, 1991. – 624 s.

Glushkov V. M. Vvedenie v kibernetiku / V. M. Glushkov. – K.: Izd-vo Akademii nauk USSR, 1964. – 324 s.

Gendina N. I. Formirovanie informacionnoj kul’tury lichnosti v bibliotekah i obrazovatel’nyh uchrezhdenijah: uch.-metod. posob. / N. I. Gendina, N. I. Kolkova, I. L. Skipor, G. A. Starodubova. – 2-e izd., pererab. – M.: Shkol’naja b-ka, 2003. – 296 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.