ДІЯЛЬНІСТЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Юрій Валентинович Корнєєв

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан ринку банківських послуг в Україні; встановлені завдання пошуку шляхів активізації кредитування реального сектору економіки; відповідно до цих завдань визначено створення нових і доступних банківських послуг для підприємств пріоритетних та суспільно важливих галузей економіки; розглянуто інновації, які застосовуються в іноземних банках і можуть бути використані у банківській діяльності України.


Ключові слова


банківська діяльність; банківські послуги; банки розвитку; інноваційна стратегія банку; інвестиції

Посилання


Дмитрієва О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О. А. Дмитрієва // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 138-145.

Єгоричева С. Б. Банківські інновації: навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 206 с.

Полищук А. И. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации / А. И. Полищук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.i-free.com/industry/articles/572

Савинский С. П. Банки развития Китая / С. П. Савинский // Деньги и кредит. – 2007. – № 5. – С. 63-68.

Суховерхов А. Б. Мобильный эквайринг: реальность и перспективы / А. Б. Суховерхов // Методический журнал. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – № 6. – 2015. – С. 31-38.

References

Dmytrijeva O. A. Optymizacija depozytnoi’ dijal’nosti komercijnogo banku / O. A. Dmytrijeva // Finansy Ukrai’ny. – 2007. – № 5. – S. 138-145.

Jegorycheva S. B. Bankivs’ki innovacii’: navch. posib. / S. B. Jegorycheva. – K.: Centr uchbovoi’ literatury, 2010. – 206 s.

Polishhuk A. I. Kommercheskie banki: novye uslugi i innovacionnye tehnologii kommunikacii / A. I. Polishhuk [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: www.i-free.com/industry/articles/572

Savinskij S. P. Banki razvitija Kitaja / S. P. Savinskij // Den’gi i kredit. – 2007. – № 5. – S. 63-68.

Suhoverhov A. B. Mobil’nyj jekvajring: real’nost’ i perspektivy / A. B. Suhoverhov // Metodicheskij zhurnal. Raschety i operacionnaja rabota v kommercheskom banke. – 2015. – № 6. – S. 31-38.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.