Реалізація виборчого права як демократії в Європейському Союзі

Роман Бискупский

Анотація


У статті розглядається проблема забезпечення місцевих виборів на прикладі держави Польща. Розкриваються юридичні механізми забезпечення процесу виборів на місцевому і регіональному рівні. Аналізуються підходи до категорій референдум і вибори. Розкривається місце і роль судових органів у процесі виборів і варіанти виконання судових рішень. Визначаються критерії визначення думки місцевих жителів, економічні та соціальні критерії проведення виборів у Республіці Польща.


Ключові слова


вибори; муніципалітет; громадська думка; референдум

Посилання


Banaszak B. (2003), Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, «Samorząd Terytorialny», nr 7-8.

Druk sejmowy nr 3408, www.sej.m.gov.pl.

Feja-Paszkiewicz A. (2010), Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – wybrane problemy, «Przegląd Prawa i Administracji», t. LXXXIII

Stojak D. (2010), Zmiana granic gminy w drodze referendum. Mieszkańcy sami zadecydują o podziale terytorialnym kraju, «Rzeczpospolita», 8-10 października, nr 197.

Akty Prawne

Europejska karta Samorządu Lokalnego, Dz. U. 1994, Nr 124, poz. 607, 2006, Nr 154, poz. 1107.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach, Dz. U. 2012, poz. 644.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.

Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 134, poz. 777.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.