Аналіз багатопартійних динамічних систем у сучасному світі на прикладі пострадянських країн (Білорусь, Україна, Молдова)

Кямаля Алойева

Анотація


Сучасний світ політики характеризується наявністю різних політичних систем. У зв’язку з цим, доречно нагадати про класифікацію партійних систем Джіованні Сарторі, в якій привертає увагу, перш за все, такий тип партійної системи, як багатопартійність з домінантною партією. Ця система характерна для багатьох держав. Сам Сарторі виділяє три модифікації багатопартійності з домінантною партією. Він пише про переддомінантну партійну систему, про домінантну партійну систему і про авторитарну домінантну систему [1, c. 260-261].

Необхідно відзначити, що ці системи, на думку Дж. Сарторі, значно відрізнялися одна від одної. Однак Сарторі вдалося виявити і риси подібності.

Майже всі домінантні партійні системи мають подібності. Подібність обумовлена тим, що ці партійні системи вирішують, по суті справи, спільні завдання.

Домінантні партії часто виступають як партії центру – центристські партії. Це створює більше можливостей для ідеологічного маневрування. Однак у домінантних партій різних систем існують і відмінності. Найважливішою відмінністю є методи боротьби з політичними противниками. У переддомінантних і домінантних партійних системах переважають законні демократичні механізми. Однак домінуюча партія, будучи правлячою, визначає склад виконавчої влади. В авторитарних домінантних системах, як правило, партії служать для посилення впливу невеликого угруповання.

Ще одна відмінність цих систем у тому, що в переддомінантних і домінантних системах партії використовуються певною мірою для модернізації політичних відносин. Як зазначено вище, ми приділили таку пильну увагу багатопартійності з домінантною партією тому, що партійні системи, які функціонують на пострадянському просторі, найчастіше є домінантними партійними системами різної модифікації. Цей висновок переконливо підтверджується конкретним аналізом становлення партій і партійних систем у деяких країнах пострадянського простору.


Ключові слова


багатопартійність; пострадянські країни; динаміка багатопартійності

Посилання


Сартори Дж. Партии и партийные системы / Дж. Сартори. – Л., 1976.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / С. Хантингтон. – М., 2004. – 480 с.

Кирилкина И. Л. Состояние и основные тенденции развития Белорусской партийной системы / И. Л. Кирилкина // Полис. – М., 2001. – № 4. – 162 с.

О политических партиях: Закон Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. № 3266-ХII [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_politicheskih_partiyah.htm

Фесенко В. Сила и слабость партийной системы Украины / В. Фесенко. – М., 2006. – 467 с.

Боцан И. Многопартийность в Республике Молдова. Энтропия развития / И. Боцан. – М., 2006. – 214 с.

Блондель Ж. Политические партии и модели правительств в Западных демократиях / Ж. Блондель. – В., 1968. – 346 с.

Лаво Ж. Политические партии и социальная реальность / Ж. Лаво. – П., 1953.

References

Sartori Dzh. Partii i partijnye sistemy / Dzh. Sartori. – L., 1976.

Hantington S. Politicheskij porjadok v menjajushhihsja obshhestvah / S. Hantington. – M., 2004. – 480 s.

Kirilkina I. L. Sostojanie i osnovnye tendencii razvitija Belorusskoj partijnoj sistemy / I. L. Kirilkina // Polis. – M., 2001. – № 4. – 162 s.

O politicheskih partijah: Zakon Respubliki Belarus’ ot 5 oktjabrja 1994 g. № 3266-XII [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_politicheskih_partiyah.htm

Fesenko V. Sila i slabost’ partijnoj sistemy Ukrainy / V. Fesenko. – M., 2006. – 467 s.

Bocan I. Mnogopartijnost’ v Respublike Moldova. Jentropija razvitija / I. Bocan. – M., 2006. – 214 s.

Blondel’ Zh. Politicheskie partii i modeli pravitel’stv v Zapadnyh demokratijah / Zh. Blondel’. – V., 1968. – 346 s.

Lavo Zh. Politicheskie partii i social’naja real’nost’ / Zh. Lavo. – P., 1953.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.