Деякі проблеми правового регулювання в сфері авторських прав

М. М. Аверкова

Анотація


В даній статті автор досліджує суспільні відносини, пов 'язані з виникненням об 'єктів авторського права, функціонуванням  суб 'єктивних авторських прав та їх правовою охороною у міжнародному і національному приватному праві.


Посилання


Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1971 р. // Міжнародне приватне право: Збірник документів. - М.: Вид-во БЕК,1997. - С.542.

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р. // Міжнародне приватне право: Збірник документів. - М.: Вид. БЕК, 1997. - 542 с.

Закон України „Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №13. - Ст.1-20.

Закон України „Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 листопада 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)" від 31 травня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №21. -Ст.1

Барышев С.А. Авторское право России и Франции // интеллектуальная собственность: современные правовые проблемы. - М . : Изд-во БЕК, 1998. -17 с.

Дюма Р. Литературная и художественная собственность: Авторское право Франции - М.: Международные отношения, 1993. - 380 с.

Чеботарьов В. Щодо питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних // Інтелектуальна власність. - 2006. - №4. - 6 с.

Бєгчий О.В. Третя конференція ООН з космосу і проблеми розвитку права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. - 2000. - №4. - С.3-9.

Международное частное право: Сборник документов. - М.: Издательство БЕК, 1997. - 973 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.