ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Ростислав Андрійович Калюжний, Валерій Костянтинович Колпаков

Анотація


Рецензується монографія Ю. В. Пирожкової «Функції адміністративного права: ґенеза, теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти». Зазначено, що монографія присвячена одній із найбільш актуальних і цікавих теоретичних проблем сучасної юридичної науки, а саме створенню теорії функцій адміністративного права. Вона є однією із перших спроб комплексно, з позицій системного підходу, дослідити і охарактеризувати теорію функцій важливої юридичної галузі в контексті трансформації її предмету, виявити основні проблеми їх ефективної реалізації, що дозволило запропонувати функціональну концепцію адміністративного права, обґрунтувати низку нових теоретичних положень і висновків, надати практичні рекомендації та пропозиції з досліджуваних питань.

Ключові слова


адміністративне право; функції адміністративного права; публічне адміністрування

Посилання


Пирожкова Ю. В. Функції адміністративного права: ґенеза, теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти / Ю. В. Пирожкова. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 548 с.

References

Pyrozhkova Ju. V. Funkcii' administratyvnogo prava: g'eneza, teoretychnyj, normatyvnyj ta prakseologichnyj aspekty / Ju. V. Pyrozhkova. – Zaporizhzhja: Vydavnychyj dim «Gel'vetyka», 2016. – 548 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.