КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

Софія Яківна Лихова, Юлія Валентинівна Лобода

Анотація


У статті розглядається проблема кримінальної відповідальності за вчинення екстремістських злочинів, наголошується на необхідності законодавчого закріплення дефініції «екстремізм» та похідних понять. Запропоновано шляхи попередження та запобігання екстремізму.

Ключові слова


злочин; екстремізм; екстремістська діяльність; тероризм

Посилання


Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян»: Закон України від 16 січня 2014 р. № 721-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/721-18

Про внесення змін до деяких законодав-чих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року: Закон України від 23 лютого 2014 р. № 767-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/767-18

Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом від 15 липня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurconsult.net.ua/zakony-stran-sng/7117-Shanhaiyskaya-Konvenciya-o-bor-be-s-terrorizmom-separatizmom-i-ekstremizmom-ot-15-iyunya-2001-goda-Po-sostoyaniyu-na-05-09-2003.html

Leonov B. Provisions on terrorist offences: Еuropean standards and ways of implementation. – S. 139-145 / Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph] / Under the general editorship Iryna Sopilko. – Slovak Republic, Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o. Eastern European Development agency n. o. – 2017. – 278 с.

Шевердін М. Екстремізм в Україні та за кордоном / М. Шевердін // Закон і бізнес від 31.01.2014 р. – № 4 (1146) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/ print/ 52446yaki_garantii_zahistu_prav_gromadyan_mistyatsya_v_novovveden.html

Лихова С. Я. До проблеми криміналізації екстремістської діяльності в Україні / С. Я. Лихова // Аеро-2011. Повітряне і космічне право: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект», Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2012 р. – Ніжин, 2012. – С. 232-233.

Кримінальний кодекс України: Кодекс зі змінами та допов. станом на 26 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14

Лихова С. Я. Кримінальна відповідальність за злочини з ознаками екстремізму (проблеми кваліфікації за законодавством України та Російської Федерації) / С. Я. Лихова, Т. І. Нагаєва // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2011. – № 4 (21). – С. 89-94.

References

Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayini «Pro sudoustriy i status suddiv» ta protsesualnih zakoniv shchodo dodatkovih zahodiv zahistu bezpeki gromadyan»: Zakon Ukrayini vid 16.01.2014 № 721-VII [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/721-18

Pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv Ukrayini shchodo pripinennya norm zakoniv, shvalenih 16 sichnya 2014 roku: Zakon Ukrayini vid 23.02.2014 № 767-VII [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/767-18

Shanhayska konventsiya pro borotbu z terorizmom, separatizmom ta ekstremizmom vid 15.07.2001 r. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://jurconsult.net.ua/zakony-stran-sng/7117-Shanhaiyskaya-Konvenciya-o-bor-be-s-terrorizmom-separatizmom-i-ekstremizmom-ot-15-iyunya-2001-goda-Po-sostoyaniyu-na-05-09-2003.html

Leonov B. Provisions on terrorist offences: European standards and ways of implementation. – S. 139-145 / Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph] / Under the general editorship Iryna Sopilko. – Slovak Republic, Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o. Eastern European Development agency n. o. – 2017. – 278 s.

Sheverdin M. Ekstremizm v Ukrayini ta za kordonom / M. Sheverdin // Zakon i biznes vid 31.01.2014 r. – № 4 (1146) [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://zib.com.ua/ua/print/52446yaki_garantii_zahistu_prav_gromadyan_mistyatsya_v_novovveden.html

Lihova S. Ya. Do problemi kriminalizatsiyi ekstremistskoyi diyalnosti v Ukrayini / S. Ya. Lihova // Aero-2011. Povitryane i kosmichne pravo: Materiali II Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi «Stanovlennya derzhavi ta prava v umovah globalizatsiyi: teoretichniy ta praktichniy aspekt», Kiyiv, Natsionalniy aviatsiyniy universitet, 24 lyutogo 2012 r. – Nizhin, 2012. – S. 232-233.

Kriminalniy kodeks Ukrayini: Kodeks zi zminami ta dopov. stanom na 26.04.2017 [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Lihova S. Ya. Kriminalna vidpovidalnist za zlochini z oznakami ekstremizmu (problemi kvalifikatsiyi za zakonodavstvom Ukrayini ta Rosiyskoyi Federatsiyi) / S. Ya. Lihova, T. I. Nagaeva // Naukovi pratsi Natsionalnogo aviatsiynogo universitetu. Seriya: Yuridichniy visnik «Povitryane i kosmichne pravo». – K.: NAU, 2011. – № 4 (21). – S. 89-94.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.