ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗРАЇЛЮ ЯК СЕРВІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Юлія Леонідівна Юринець, Ярослав Ігорович Добчис

Анотація


Розглядаються особливості діяльності Національної поліції Ізраїлю, яка (діяльність) спрямована переважно на здійснення сервісних функцій для населення. Вивчаються історичні передумови такої спрямованості діяльності, теоретичні засади діяльності та структура Національної поліції Ізраїлю у взаємозв’язку із виконанням сервісних функцій.

Ключові слова


Національна поліція Ізраїлю; Генеральний інспектор; Всеізраїльський штаб; застосування закону і послуги для населення; припинення і запобігання ворожої терористичної діяльності всередині країни

Посилання


Фільштейн В. Л. Організаційно-правові засади діяльності Національної поліції Держави Ізраїль (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / В. Л. Фільштейн. – К., 2009. – 20 с.

Ариэли Цви «Руах Цахаль». Чему стоит поучиться у израильской армии? / Цви Ариэли // Обозреватель [Электронный ресурс]. – 17.02.2016 р. – Режим доступа: http://obozrevatel.com/blogs/45893-ruah-tsahal-moralno-eticheskie-osnovyi-izrailskoj-armii.htm

Ариэли Цви Реформы в ВСУ и НГУ: что реально сделать за год / Цви Ариэли // Обозреватель [Электронный ресурс]. – 11.04.2016 р. – Режим доступа: http://obozrevatel.com/blogs/09273-reformyi-v-vsu-i-ngu-chto-realno-sdelat-za-god.htm

Брук Меир Украина – Израиль: параллели / Меир Брук // Еврейский Мир [Электронный ресурс]. – 25.03.2014 р. – Режим доступа: http://evreimir.com/90863/ukraina-izrail-paralleli/

Лихачев В. Взгляд на Украину из Израиля / В. Лихачев // Еврейский мессианский портал [Электронный ресурс]. – 27.07.2014 р. – Режим доступа: http://ieshua.org/vzglyad-na-ukrainu-iz-izrailya.htm

Барышников В. Опыт Израиля и Украина / В. Барышников // MADAN [Электронный ресурс]. – 20.09.2015 р. – Режим доступа: http://madan.org.il/ru/news/opyt-izrailya-i-ukraina

Адміністративне право України: підруч. / за ред. О.М. Бандурки. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.

О полиции / Офиц. сайт полиции Израиля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.police.gov.il/RusArticlePage.aspx?aid=38

Израиль / Центр экономического анализа и экспертизы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ceae.ru/Israel.htm

Полиция Израиля / Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F

Ministry of Public Security / Официальный сайт (на русском языке) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mops.gov.il/RUSSIAN/DRUGSANDALCOHOLRU/Pages/default.aspx

Ministry of Public Security / Официальный сайт (на русском языке) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mops.gov.il/Russian/CrimeAndViolencePreventionRU/summeractivities/Pages/default.aspx

Ministry of Public Security / Официальный сайт (на русском языке) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mops.gov.il/russian/crimeandviolencepreventionru/programms/safebrowsing/pages/safe_net_2017.aspx

References

Filshteyn V. L. Organizatsiyno-pravovi zasadi diyalnosti natsionalnoyi politsiyi Derzhavi Izrayil (porivnyalno-pravoviy analiz): avtoref. dis... kand. yurid. nauk: spets. 12.00.07 / V. L. Filshteyn. – K., 2009. – 20 s.

Arieli Tsvi «Ruah Tsahal». Chemu stoit pouchitsya u izrailskoy armii? / Tsvi Arieli // Obozrevatel [Elektronnyiy resurs]. – 17.02.2016 r. – Rezhim dostupa: http://obozrevatel.com/blogs/45893-ruah-tsahal--moralno-eticheskie-osnovyi-izrailskoj-armii.htm

Arieli Tsvi Reformyi v VSU i NGU: chto realno sdelat za god / Tsvi Arieli // Obozrevatel [Elektronnyiy resurs]. – 11.04.2016 r. – Rezhim dostupa: http://obozrevatel.com/blogs/09273-reformyi-v-vsu-i-ngu-chto-realno-sdelat-za-god.htm

Bruk Meir Ukraina – Izrail: paralleli / Meir Bruk // Evreyskiy Mir [Elektronnyiy resurs]. – 25.03.2014 r. – Rezhim dostupa: http://evreimir.com/90863/ukraina-izrail-paralleli/

Lihachev V. Vzglyad na Ukrainu iz Izrailya / V. Lihachev // Evreyskiy messianskiy portal [Elektronnyiy resurs]. – 27.07.2014 r. – Rezhim dostupa: http://ieshua.org/vzglyad-na-ukrainu-iz-izrailya.htm

Baryishnikov V. Opyit Izrailya i Ukraina / V. Baryishnikov // MADAN [Elektronnyiy resurs]. – 20.09.2015 r. – Rezhim dostupa: http://madan.org.il/ru/news/opyt-izrailya-i-ukraina

Administrativne pravo Ukrayini: pidruch. / za red. O. M. Bandurki. – H.: Vid-vo NUVS, 2004. – 480 s.

O politsii / Ofits. sayt politsii Izrailya [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.police.gov.il/RusArticlePage.aspx?aid=38

Izrail / Tsentr ekonomicheskogo analiza i ekspertizyi [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.ceae.ru/Israel.htm

Politsiya Izrailya / Material iz Vikipedii – svobodnoy entsiklopedii [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://ru.wikipedia.org/wiki/Politsiya_Izrailya

Ministry of Public Security / Ofitsialnyiy sayt (na russkom yazyike) [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://mops.gov.il/RUSSIAN/DRUGSANDALCOHOLRU/Pages/default.aspx

Ministry of Public Security / Ofitsialnyiy sayt (na russkom yazyike) [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://mops.gov.il/Russian/CrimeAndViolencePreventionRU/summeractivities/Pages/default.aspx

Ministry of Public Security / Ofitsialnyiy sayt (na russkom yazyike) [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://mops.gov.il/russian/crimeandviolencepreventionru/programms/safebrowsing/pages/safe_net_2017.aspx


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.