ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЗП КАНАДИ ТА УКРАЇНИ

Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


У статті здійснено порівняльний аналіз правового регулювання авіації загального призначення двох країн: України та Канади. Проаналізовано стан розвитку цієї галузі цивільної авіації, визначено проблеми, що перешкоджають розвитку АЗП в нашій країні, та можливості, які надає ця галузь авіації для розвитку різних секторів економіки.

Ключові слова


правове регулювання; законодавство; авіація; цивільна авіація; авіація загального призначення; мала авіація; повітряне судно

Посилання


Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України, Програма від 21 березня 2017 р. № 1965-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1965-19/page

Офіційний сайт Міністерства транспорту Канади // Transport Canada [Online]. Available: http://www.tc.gc.ca/eng/aboutus-menu.htm

Canadian Aviation Regulation Advisory Council / Transport Canada [Online]. Available: https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/regserv/affairs-carac-menu-755.htm

Light Aircraft Manufacturers of Canada (LAMAC) // https://upac.ca // [Online]. Available: https://upac.ca/light-aircraft-manufacturers-of-canada-lamac/

Canadian Owners and Pilots Association (COPA): Mission statement and history // www.copanational.org // [Online]. Available: https://www.copanational.org/en/mission-statement/

Aeronautics Act (R.S., 1985, c. A-2) // Transport Canada [Online]. Available: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-2/page-1.html

Canadian Aviation Regulations (CARs) and Standards // Transport Canada [Online]. Available: https://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-sor96-433.htm

Арасланов С. Как регистрируют ультра-лайты в Канаде / С. Арасланов // Авиация общего назначения: научно-технический журнал. – Х., 2016. – № 9. – С. 26-32.

Арасланов С. АОН Канады / С. Арасланов // Авиация общего назначения: научно-технический журнал. – Х., 2016. – № 11. – С. 4-16.

Basic and Advanced Ultra-light Aeroplanes (TP 13301) / Transport Canada [Online]. Available: https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/publications/tp13301-tp13301-368.htm

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.

Adam Hunt. Canadian civil fleet in 2015. COPA, Ottawa, p. 1-2.

References

Pro Derzhavnu programu aviacijnoi’ bezpeky cyvil’noi’ aviacii’: Zakon Ukrai’ny, Programa vid 21 bereznja 2017 r. № 1965-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1965-19/page

Oficijnyj sajt Ministerstva transportu Kana-dy // Transport Canada [Online]. Available: http://www.tc.gc.ca/eng/aboutus-menu.htm

Canadian Aviation Regulation Advisory Council / Transport Canada [Online]. Available: https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/regserv/affairs-carac-menu-755.htm

Light Aircraft Manufacturers of Canada (LAMAC) // https://upac.ca // [Online]. Available: https://upac.ca/light-aircraft-manufacturers-of-canada-lamac/

Canadian Owners and Pilots Association (COPA): Mission statement and history // www.copanational.org // [Online]. Available: https://www.copanational.org/en/mission-statement/

Aeronautics Act (R.S., 1985, c. A-2) // Transport Canada [Online]. Available: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-2/page-1.html

Canadian Aviation Regulations (CARs) and Standards // Transport Canada [Online]. Available: https://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-sor96-433.htm

Araslanov S. Kak registrirujut ul’tralajty v Kanade / S. Araslanov // Aviacija obshhego naznachenija: nauchno-tehnicheskij zhurnal. – H., 2016. – № 9. – S. 26-32.

Araslanov S. AON Kanady / S. Araslanov // Aviacija obshhego naznachenija: nauchno-tehnicheskij zhurnal. – H., 2016. – № 11. – S. 4-16.

Basic and Advanced Ultra-light Aeroplanes (TP 13301) / Transport Canada [Online]. Available: https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/publications/tp13301-tp13301-368.htm

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny vid 19 travnja 2011 r. № 3393-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2011. – № 48-49. – St. 536.

Adam Hunt. Canadian civil fleet in 2015. COPA, Ottawa, p. 1-2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.