ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ

Т. В. Рудник

Анотація


У даній статті автор досліджує принцип гуманізму в криміначьно-виконавчому праві проблеми реалізації даного принципу при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі і поводженні із засудженими та пропонує шляхи їх вирішення.

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. - 1440 с.

Юридична енциклопедія : В. 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп.ред) та ін. - К.: «Укр., енцикл.», 1998. - Т.1: А-Г. 672 с.

Стручков Н.А. «Зона», приоткритая для критики // Коммунист. - 1989. - № 19. - С. 87.

Баранник М. Сущность гуманизма пенитенциарного работника / Проблемы совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы. - К.: РИО ИУВД. - 1994. - С. 67.

Близнюк И.Л. Гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы и проблемы разрешений, запретов в исправительно-трудовом праве Украины: Автореф. дис. канд. юрид. наук - К.,1992. 24 с.

Стручков Н. Утверждая гуманизм // Воспитание и правопорядок. - 1989. - № 3. - С. 6-7.

Пташинський О Б. Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 2002 - 26 с.

Гуманизация советской уголовно-исполнительной политики и совершенствование правоприменительной деятельности исправительно-трудовых учреждений: Сб. статей.-К: КФ ВИПК МВД СССР, 1991.- 184 с.

Рудник B.І. Соціально-правові аспекта поводження із засудженими до покарання у виді позбавлення волі // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України: - 2002. - № 2 (16) 2002.-293 с.

Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально-виконавчий кодекс України: Нормативно-правові акти / Упоряд.: B.C. Ковальський, Ю.М. Хахуда. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 432 с.

Мельник М.І., Хавронюк М.І. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р.-К: АСК,2001 - 82 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125