Інститут заохочення в службовому праві

Ростислав Калюжний, Ольга Гусар

Анотація


У поточному році джерельна база щодо забезпечення навчального процесу з адміністративно-правових дисциплін поповнилась виданням, у якому вперше системно розглянуто інститут заохочення в службовому праві України.

Навчальний посібник став логічним продовженням започаткованого юридичним факультетом Запорізького національного університету висвітлення у навчальній літературі інститутів службового права. Попередня робота цієї серії була присвячена дисциплінарній відповідальності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування і отримала позитивні оцінки в сфері вищої юридичної освіти.

Адміністративно-правове заохочення подається авторами цієї праці, як невід’ємна складова права публічної служби з висвітленням особливостей застосування заохочувальних засобів до різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

 


Посилання


Заохочення у службовому праві: навч. посіб. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2017. – 360 с.

References

Zaohochennja u sluzhbovomu pravi: navch. posib. / za zag. red. T. O. Kolomojec', V. K. Kolpakova. – K.: In Jure, 2017. – 360 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125