Міжнародні практики організації банківської системи як моделі для реформування банківського нагляду в Україні

Ірина Петрівна Устинова, Юлія Ігорівна Полторацька

Анотація


У статті розглянуто систему структурної організації банківського нагляду. Визначено види участі центрального банку у здійсненні банківського нагляду в зарубіжних країнах. Проведено порівняння поглядів прибічників здійснення банківського нагляду центральним банком та їх опонентів. Аргументовано доцільність відокремлення функції банківського нагляду від діяльності Національного банку України.


Ключові слова


банківський нагляд; банківське регулювання; організаційна структура; зарубіжний досвід банківського нагляду; Національний банк України

Посилання


Жежерун Ю. В. Зарубіжний досвід забезпечення безпеки банківської діяльності / Ю. В. Жежерун // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави» (Харків, 21 лютого 2014 р.). – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 129-133.

Коваленко В. В. Банківський нагляд: навч. посіб. / В. В. Коваленко. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

Консультації щодо підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні [Електронний ресурс] / НБУ. Зелена книга. – К., 2012. – Травень. – С. 28-40.

Лещенко В. В. Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання / В. В. Лещенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 132-136.

Linnikov, A. S. (2002), «Bases of legal regulation of the banking activity in the European Union», Moskovskij Zhurnal Mezhdunarodnogo Prava, vol. 1, pp. 61-79.

Mischenko, V. Krylova, V. and Shvets’, Ye. (2007), «Evolution of Banking Supervision: European experience», Visn. Nats. banku Ukrainy, vol. 7, pp. 5-11.

Tsyhanova, N. V. (2009), «The impact of foreign banks on competitive environment in countries with economies in transition», Aktual’ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. pr., no. 82, ch. II, pp. 116-127.

References

Zhezherun Ju. V. Zarubizhnyj dosvid zabezpechennja bezpeky bankivs’koi’ dijal’nosti / Ju. V. Zhezherun // Zbirnyk naukovyh prac’ Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ Internet-konferencii’ «Aktual’ni pytannja bezpeky finansovoi’ systemy derzhavy» (Harkiv, 21 ljutogo 2014 r.). – H.: HNUVS, 2014. – S. 129-133.

Kovalenko V. V. Bankivs’kyj nagljad: navch. posib. / V. V. Kovalenko. – Sumy: UABS NBU, 2007. – 262 s.

Konsul’tacii’ shhodo pidvyshhennja efektyvnosti reguljuvannja ta nagljadu za finansovym sektorom v Ukrai’ni [Elektronnyj resurs] / NBU. Zelena knyga. – K., 2012. – Traven’. – S. 28-40.

Leshhenko V. V. Organizacija systemy bankivs’kogo nagljadu: struktura, modeli, problemy reguljuvannja / V. V. Leshhenko // Investycii’: praktyka ta dosvid. – 2016. – № 6. – S. 132-136.

Linnikov, A. S. (2002), «Bases of legal regulation of the banking activity in the European Union», Moskovskij Zhurnal Mezhdunarodnogo Prava, vol. 1, pp. 61-79.

Mischenko, V. Krylova, V. and Shvets’, Ye. (2007), «Evolution of Banking Supervision: European experience», Visn. Nats. banku Ukrainy, vol. 7, pp. 5-11.

Tsyhanova, N. V. (2009), «The impact of foreign banks on competitive environment in countries with economies in transition», Aktual’ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. pr., no. 82, ch. II, pp. 116-127.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.