Безпека місцевих спільнот в контексті підйому самоврядної діяльності

Justyna Jurczak, Tomasz Łachac

Анотація


Основною метою даної статті є опис феномена так званої діяльності «самотній вовк» в місцевих громадах, так як ряд нападів були недавно проведені окремими особами і невеликими групами людей в різних країнах світу. Здається, що це більше не випадкові випадки, але явище, яке буде загрожувати функціонуванню держави і суспільства. Згідно з проведеним дослідженням було дане визначення поняттю «самотній вовк» як атака в основному з політичних, соціальних або релігійних причин, які можуть відрізнятися в кожній громаді.

Ключові слова


місцева громада; тероризм; діяльність «самотній вовк»; безпека

Посилання


Becker M., Explaining Lone Wolf Target Selection in the United States, “Studies in Conflict & Terrorism” 2014 (37).

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.

Bolechów B., Terroryzm w świecie pod-wubiegunowym, Toruń 2003.

Terroryzm-rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, (red.) J. Gotowała, Warszawa 2006.

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm, (red.) E. W. Pływaczewski, Zakamycze, Kraków 2005.

Jałoszyński K., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko-Biała 2009.

Jałowiecki B., Szczepański M. S., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Podręcznik akademicki, Tychy 2002.

Jemioło T., Malaka K. (red.), Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.

Jenkins B. M., International Terrorism: A New Mode of Conflict. California Seminar on Arms Control and Foreign Policy, Los Angeles 1975.

Współczesne ekstremizmy. Geneza. Przejawy. Przeciwdziałanie, (red) W. Pływaczewski, P. Lubiewski, Olsztyn, 2014

Kaplan J., Löw H., Malkki L., Introduction to the Special Issue on Lone Wolf and Autonomous Cell Terrorism. “Terrorism and Political Violence” 2014, Vol. 26, No. 1

Kury H., Lokalne zapobieganie przestępczości w Europie, Kraków 2002.

Forum bezpieczeństwa. Instytucje państwa a bezpieczeństwo człowieka, (red.) K. Karwacka, Gdynia 2013.

Łepkowski W., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Pedagogika społeczna, (red.) T. Pilich, I. Lepalczyk, Warszawa 1995.

Rubistein R. E., Alchemists of Revolution, New York 1987.

Schmid A. P., Jongman A. J., Political terrorism. A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories and literature, New Brunswick 1998.

Simon J. D., Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat, Amherst, New York 2013.

Spaaij R.F.J, Understanding lone wolf terrorism: global patterns, motivations and prevention, Dordrecht, New York 2012.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa 2014.

Walat T. Ostrowski M., Smoczyński W., Strach krąży po Europie, „Polityka” 2011, nr 31 (2818).

Weimann G., Lone Wolves in Cyberspace, “Journal of Terrorism Research” 2012, Vol. 3, Issue 2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.