ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТОВІЙ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ

Н. В. Філик

Анотація


В даній статті автор досліджує генезу становлення концепції громадянського суспільства на прикладі аналізу теоретичних напрацювань окремих мислителів минулого і сучасності. На основі проведеного аналізу автор виділяє п 'ять основних етапів, що характеризують розвиток ідеї про громадянське суспільство та основні моменти його становлення в практиці державотворення.

Ключові слова


генеза; становлення; концепція; громадянське суспільство; ідея; державотворення

Посилання


Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре: Трактаты. / Пер. с фран. - М.: «КОНОН - прес», «Кучково поле», 1998. - 416 с.

Геллнер Єрнест. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. - М. 1995. «А. D. Marginem».- 210 с.

Філософія Канта и современность. - М. 1974. - 347 с.

Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Пер. з нім. - К.: Юніверс, 2000.-329 с.

Пейн Томас. Права людини. / Пер. з англ. Ігор Савчак. - Львів: Літопис, 2000,- 288 с.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. // К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч.

-е изд., Т.2. - М. 1955. - 564 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.