ЕКОНОМІЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. В. Костицький

Анотація


Стаття присвячена дослідженню змісту української національної ідеї, розгляду глобалізації якоб 'єктивного процесу світового розвитку, а також проблемам економічного патріотизму як основи економічної стратегії України в епоху глобалізації.

Посилання


Римаренко Ю. Національний розвій України. - К., 1995; Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К.,1996; Етнонаціональний розвиток України. - К., 1993 та ін.

Драгоманов М. Вибране, - К.1991. - С. 461-474.

Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. - Київ - Донецьк, 1997. - С. 146-149

Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. - Київ -Донецьк, 1997. - С. 67.

Римаренко Ю. Національний розвій України. - К., 1995. - С.15-19.

Карасевич А.О. Українська національна ідея в ієрархії цінностей людини // Українська національна ідея: витоки і сьогодення. - К.: Знання, 2000. - С. 3-7.

Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. Вступ. - Київ- Донецьк, 1997,- С.25.

Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики / За ред. В.Ф. Погорілка. - К: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001 - С. 3.

Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. — 2002,-№4, —

С. 15.

Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія. - К.: ВО "Батьківщина", 2001.- 300 с.

Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. — 2002, - №4, —С. 16.

Никонов В. Государство и глобализация. 22 тезиса

// Интернет-сайт Фонда "Политика".


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.