НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. М. Боричевський

Анотація


У даній статті розглядаються проблеми захисту прав інтелектуальної власності у сфері космічної діяльності в Україні та пропонуються способи їх вирішення на законодавчому рівні.

Посилання


Конституція України // ВВРУ, 1996. -№30.

Закон України «Про космічну діяльність» / Космічне право України. 36. нац. і міжнар. правових актів / Упоряд.: І.П. Андрушко, О.В. Бєглий; Відп. ред. Н.Р.Малишева та Ю.С. Шемшученко, 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2001.

Концепція космічної діяльності в Україні в 1998-2012 pp. - К.: НКАУ, 1997. - 30 с.

Розпорядження КМУ від 13.06.2002 року №321-р «Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності»

Бєглий О.В. Третя конференція ООН з космосу і проблеми розвитку прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. - 2000. - № 4. - С. 3 - 9.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.