ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЗИНГУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Д. М. Веприняк

Анотація


У даній статті автор акцентує увагу на правових основах лізингу авіаційної техніки в Україні, умовах здійснення лізингових операцій та алгоритмі використання можливостей, що відкриваються у зв 'язку з застосуванням положень та норм зазначених правових документів.

Посилання


Господарський кодекс України // Голос України. - 2003. -№49.

Митний кодекс України // ВВР України. — 2002 . — № 80. - Ст. 345.

Цивільний кодекс України. Там само. - 2003. - № 40-44. - С т . 356.

Закон України „Про оподаткування прибутку "підприємств". Там само.- 1997.-№ 27. - Ст. 181.

Закон України „Про фінансовий лізинг". Там само. -2004. -№ 15. - Ст. 231.

Закон України „Про податок на додану вартість" // Офіційний вісник України. - 1997. - № 18. - Ст.З.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів, товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ". Там само. - 2002. - № 14. - Ст. 209.

Постанова Правління Національного Банку України „Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями". Там само. - 1999.-№22.-Ст. 131.

Конвенція про тимчасове ввезення. Там само. - 2004. - № 36, - Ст. 258.

Конвенція УНІДРУА. Про міжнародний фінансовий лізинг. Там само. - 2006. - № 6. - Ст. 11.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.