ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ

Ю. А. Волошко

Анотація


Проаналізовано процес становлення міжнародно-правового механізму регулювання безпосереднього телевізійного мовлення. Виділені три етапи розвитку такого механізму. Увагу зосереджено на третьому етапі, який характеризується налагодженням все тісніших зв 'язків з приватним сектором та зміною самого підходу до надання послуг безпосереднього телевізійного мовлення. Висвітчено основні проблеми і тенденції цієї сфери правовідносин.

Посилання


United Nations Office for Outer Space Affairs http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_l 61721 R.pdf >.

Там само. - .

Там само. - .

Эммин В.Г. Космические аппараты и МП. М, "Знание", 1972. - 63 с.

Національне космічне агентство України

Yearbook of the UN 1982: Volume 36/Department of public information UN.- New York:UN,1986.-1716 p.

Європейська конвенція про транскордонне телебачення 1993 p. // Космічне право України: Збірник національних і міжнародних правових актів / У поряд.: І.П. Андрушко,

О.В. Бєглий; Відп. ред. Н.Р. Малишева та Ю.С. Шемшученко. - З-тє вид., переробл. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С.146-168.

Жуков Т. Правове аспекты использования искусственных спутников для целей метеорологи и радиосвязи. М., "Наука", 1970,172 с.

International institute for the unification of private law / Convention on international interests in mobile equipmen / Preliminary draft protocol on matters specific to space assets http: // www.unidroit.org/english/workprogramme study072/study072j/72j-13rev-e.pdf>.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125