ВИКОРИСТАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРЕЮДИЦІЙ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Леонід Михайлович Бєлкін

Анотація


Виходячи з принципу єдності публічного та приватного права, розглядаються питання ефективного захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності в Україні у господарсько-управлінських відносинах. Показано, що в умовах ігнорування у сфері управлінської діяльності принципу презумпції правомірності правочину підвищення ефективності захисту досягається на рахунок створення судових господарських преюдицій.


Ключові слова


публічне право; приватне право; адміністративне судочинство; господарське судочинство; презумпція правомірності правочину; преюдиція

Посилання


Гриб Є. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання / Є. Гриб // Юридична газета. – 10.12.2013. – № 50 (392). – С. 32-34.

Язикова С. Розгляд адміністративними судами податкових спорів / С. Язикова // Юридична газета. – 22.10.2013. – № 43 (385). – С. 27-28.

Головань І. В. Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / І. В. Головань. – Донецьк, 2003. – 16 с.

Непряхина Н. ГФС продолжает закручивать бизнесу налоговые гайки / Н. Непряхина // РБК-Україна [Электронный ресурс]. – 21.09.2015. – Режим доступа: https://daily.rbc.ua/ rus/show/gfs-prodolzhaet-zakruchivat-biznesu-nalogovye -1442863889.html

Абакумов В. Часто виникають ситуації коли суди під час судового розгляду встають на бік державних органів / В. Абакумов // Юридична газета. – 08.06.2010. – № 23 (244). – С. 6.

Бєлкін Л. М. Проблема співвідношення законності та «державної доцільності» при прийнятті рішень адміністративними судами України / Л. М. Бєлкін // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4 (13).

Мінін О. Податковій службі вдається продавити свою позицію в дуже багатьох випадках / О. Мінін // Юридична газета. – 29.10.2013. – № 44 (386). – С. 14-17.

Бєлкін Л. Як адміністративні суди органам державної податкової служби потурають / Л. Бєлкін // Юридична газета. – 24.04.2012. – № 17 (308). – С. 13-14.

Деледивка С. Доказування у податкових спорах: тенденції судової практики / С. Деледивка // Юридична газета. – 09.02.2016. – № 6 (504). – С. 22-23.

Бєлкін Л. Захист правомірності договорів в податкових спорах / Л. Бєлкін // Юридична газета. – 28.02.2012. – № 9 (301). – С. 14-15.

Сокуров Я. Практика визнання угод, укладених платником податку з контрагентами, нікчемними і порушують громадський порядок, набула поширення в органах державної податкової служби / Я. Сокуров // Сайт спілки підприємців «Стіна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stina. org.ua/

Марченко В. Б. Адміністративно-правове регулювання у сфері справляння податків: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. Б. Марченко. – Ірпінь, 2009. – 20 с.

Мартинюк Н. Практичні підсумки нереальних операцій / Н. Мартинюк // Юридична газета. – 09.02.2016. – № 6 (504). – С. 26-27.

Бєлкін Л. Судова преюдиція як чинник захисту безпеки платників податків / Л. Бєлкін // Юридична газета. – 28.01.2014. – № 3-4 (397-398). – С. 40-42.

Бєлкін Л. М. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір: монографія / Л. М. Бєлкін. – Ужгород: ФОП Бреза, 2014. – 552 с. – ISBN 978-966-2668-66-7.

Масюк В. В. Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. В. Масюк. – Х., 2010. – 20 с.

Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – 712 c.

Тімуш І. С. Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння / І. С. Тімуш // Право України. – 2011. – № 3. – С. 220-227.

Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О. М. Вінник. – К., 2004. – 32 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.